Viveiro Municipal de Empresas


Que é?

É unha estrutura de acollida temporal, promovida polo Concello, pensada para ubicar as empresas nos seus primeiros pasos no mercado, acompañalas e prestarlles determinados servizos adaptados as necesidades de cada proxecto empresarial.


Quen pode acceder?

Aqueles novos proxectos empresariais emprendidos no ámbito do Concello independentemente da súa forma xurídica, sempre que cumpran os requisitos establecidos nas ordenanzas municipais que regulan o funcionamento do mesmo.
 

 


Que servizos ofrecemos? 
 
- Cesión de locais municipais do Viveiro de Empresas con sede no Multicentro de Torneiros.
- Cesión de locais comúns do Multicentro de Torneiros, para o seu uso como salas de formación ou de reunión.
- Subministración de auga potable, calefacción, enerxía eléctrica, evacuación de augas residuais, recollida selectiva de lixos …


Onde estamos?

Concellaría de Emprego e Formación
Multicentro do Concello do Porriño
Torneiros - Riveira s/n
36410 – O Porriño
Tlf.: 986 338 217
Email: administracion@porremprego.org