Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 28/09/2023
Búscanse un oficial e un peón de construción para realizar tarefas de construción en xeral, rehabilitación e traballos en altura. Xornada laboral partida. Requisitos: valorable experiencia en construción; carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 27/09/2023
Búscase un mecánico/a para realizar tarefas de mantemento e reparación de camións e maquinaria industrial. Titulación esixida: grao medio en automoción ou similar. Experiencia laboral: 1 ano mínimo. Tipo de contrato: temporal. Xornada partida.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido, a tempo completo. 22/09/2023
Búscase un/unha xestor/a de transportes e loxística para realizar tarefas de xestión documental inherentes a tráfico: alta de viaxes en plataforma, recepción de documentación, comunicación con condutores e clientes, implantación de app de xestión documental, etc. Requisitos: preferiblemente Ciclo Superior en Loxística ou Administración e Finanzas., nivel de informática avanzado, valórase coñecemento do programa GESTIÓN GESRUTA. Tipo de contrato: indefinido, a tempo completo. Xornada laboral partida, con horario de 9.00 a 14.30 e de 16.00 a 18.30 horas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/09/2023
Búscase camareiro/a para traballar nun restaurante, realizando tarefas de servizo de barra, terraza e comedor. Requisitos: experiencia previa como camareiro/a. Incorporación inmediata. Tipo de contrato: Indefinido, con 2 meses de proba. Salario: nómina oficial de camareiro/a. Xornada laboral continua, 40 horas semanais, de luns a venres.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/09/2023
Búscase un/unha cociñeiro/a para trallar nun restaurante do Porriño, realizando as seguintes tarefas: menú do día, limpeza e mantemento dos produtos e da cociña, etc (funcións habituais dun cociñeiro/a). Requisitos: experiencia previa como cociñeiro/a. Tipo de contrato: indefinido. Salario: nómina oficial de cociñeiro/a. Xornada laboral continua, 40 horas semanais, de luns a venres (horario matinal ou nocturno por establecer).
PORREMPREGO Pontevedra
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Indefinido, xornada partida. 22/09/2023
Búscanse varios auxiliares de axuda no fogar para traballar nunha empresa de atención domiciliaria, realizando as tarefas propias do servizo de axuda no fogar. Data de incorporación: proximamente. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: Partida. Titulación esixida: titulación relacionada coa axuda no fogar. Non se require experiencia previa.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum