Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal, duración a definir. 23/02/2024
Búscase camareiro/a para un contrato temporal de 26.5 horas/semanais. Luns de 11:00 a 15:00h e de 17:00 a 19:30h. Os Martes ,Mércores, Xoves e Venres de 11:00 a 15:00h. E os Sábados de 09:00 a 13:00h. Con experiencia laboral en sala e cociña. Salario: 882 Euros / Brutos con 14 pagas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 09/02/2024
Búscase becario con titulación de grado en RRHH, psicoloxía ou similar, para o reclutamento de candidatos, cribado e entrevistas de selección.Horario: Flexible, Salario:650Euros/mes, Duración do contrato: 1 ano.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido. 08/02/2024
Búscase conductor repartidor con camión para zona de Vigo, Incorporación: Inmediata , Tipo de contrato: Indefinido, Jornada:Partida. Necesario Carnet C y CAP
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 08/02/2024
Búscase técnico forestal para desbroce e poda con motoserra e pértiga,ademáis de plantación. Tipo de contrato: Fijo- Discontinuo, Xornada: Continua, Horario:de mañán, Salario:Sergún convenio. Valórase: Curso de Técnico Forestal, e formación PRL en forestal.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 07/02/2024
Búscase repartidor/a para empresa de productos cárnicos,rutas pola provincia de Pontevedra. Horario de luns a sábado, salario: 17461 Euros/brutos.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 05/02/2024
Búscase administrativo con FP (ciclo medio ou superior) para: recepción telefónica, gestión CRM inmobiliario,gestión online de la publicación de los anuncios, gestión del email.. etc
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 31/01/2024
Precísase instalador de estructuras metálicas, para xornada partida de 08:00 a 13:00h e de 15:00 a 18:00h. Con carnet de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 24/01/2024
Búscase un/unha mecánico/a de vehículos para realizar tarefas de mantemento e reparación de vehículos, revisión e posta a punto da flota, etc. Data de incorporación: 02/02/2024. Incorporación con contrato temporal a través de ETT para despois pasar á plantilla da empresa. Salario: segundo o convenio do sector metal da provincia de Pontevedra. Xornada laboral partida, de 9:00 a 13:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas de luns a venres. Titulación esixida: Ciclo Medio ou Superior de Mecánica. Experiencia laboral mínima de 2 anos como mecánico/a de vehículos. Outros requisitos: carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 23/01/2024
Búscase un/unha camareiro/a de apoio a unha formación dual en hostalería para realizar as tarefas propias do posto de camareiro/a, seguir as pautas da docente e axudarlle na formación en todo o que precise. Tipo de contrato: temporal. Duración do contrato: 3 anos. Xornada laboral: continua. Horario: 9:00-17:15. Titulación esixida: FP de Hostalería. Experiencia laboral requirida: mínimo 12 meses como camareiro/a. Outros requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Salario: 17920 euros brutos anuais.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 17/01/2024
Búscase un/unha peón/peoa de mantemento xeral para realizar tarefas de soldadura, electricidade, mecánica, pintura, etc. nunha empresa de Vigo. Tipo de contrato: temporal por circunstancias da produción. Horario: 8.00-17.00 horas. Titulación esixida: ESO. Experiencia laboral requirida: 1 ano. Outros requisitos: carné de conducir.
123......6