Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 02/04/2024
Búscase un/unha becario/a técnico/a de selección para realizar tarefas de selección e xestión de persoal. Data de incorporación: 01/05/2024. Duración da beca: 6 meses, con posibilidade de posterior contratación. Xornada laboral: 9:00-14:00 e 15:00-18:00 horas. Requisitos: formación en RRHH (non necesariamente titulación), bo manexo de Microsoft Office. Non necesaria experiencia.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 02/04/2024
Búscase auxiliar admnistrativo/a para incorporación inmediata, tipo de contrato: indefinido , horario: de 08:30 a 14:00h e de 15:00 a 18:30h, salario: según convenio.
PORREMPREGO Nigran
Nº de postos: 1 27/03/2024
Búscanse cociñeiro/a e camareiros/as para traballar durante 5 meses con contrato fixo-discontinuo nun restaurante de Nigrán. Horario para o posto de cociñeiro/a: 11:00-16:00 e 20:00-23:00. Horario para os postos de camareiros/as: un día 11:00-16:00 e 20:30-23:30 e outro 13:30-21:30 horas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 8 21/03/2024
Búscanse mozos/as de almacén para realizar tarefas de carga e descarga de contedores de peixe, movementos de mercancías en planta, flexado de palet, etiquetado, etc. Tipo de contrato: fixo. Xornada laboral: continua, de 8:00 a 16:00 horas. Salario: 7,89 euros brutos/hora. Requisitos: experiencia como mozo/a de almacén; valorable ter o carné de manipulador de alimentos e ter carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Fixo discontinuo. 21/03/2024
Búscase administrativo/a para tarefas de contabilidade , facturación e archivo. Xornada: media xornada, Tipo de contrato: Fixo discontinuo, Salario: según convenio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/03/2024
Búscanse oficiais de construcción de 1ª ou 2ª en construcción. Imprescindible saber usar fratasadora, moi recomendable saber reglear hormigón.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/03/2024
Búscase un/unha cociñeiro/a para a preparación de menús e carta nun hotel-restaurante do Porriño. Data de incorporación: inmediata. Tipo de contrato: fixo. Xornada laboral: continua, de 9:00 a 17:00. Requisitos: experiencia como cociñeiro/a.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 06/03/2024
Búscase electromecánico/a para empresa de reparación e comercialización de vehículos refrigerados,funcións: mantemento e reparación de equipos de refrigeración de vehículos industriais. Contrato : 3-6 meses , Salario: Según convenio, Horario: de 9:00 a 13:00h e de 15:00 a 19:00h
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 06/03/2024
Búscase pintor/a chapista para empresa de reparación e comercialización de vehículos refrigerados, para a preparación de superficies de chapa e fibra de vidro e aplicación de pintura.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido. 05/03/2024
Búscase persoal para mantemento e reparación de maquinaria industrial ( comprensores, generadores, bombas de vacío..) Imprescindible grado medio de electricidade ou mecánica, para un contrato indefinido con xornada partida , e salario según convenio.
1......3456