¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Plan Municipal de Emprego

Dende a Concellaría de Emprego acometemos un novo período de traballo polo fomento do emprego co propósito de lograr que veciños e veciñas do Porriño, desenvolvan a súa vida diaria nun marco de pleno emprego a través do exercizo dun posto de traballo de calidade adecuado a súa formación e intereses. O Plan de Emprego Municipal para o ano 2012 encadrase en tres grandes áreas de traballo, -como son o desenvolvemento local, a inserción laboral e a formación-, dirixidas a retornar a senda do crecemento, o emprego e a prosperidade da vila.

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

CREACIÓN DE EMPREGO

Acción 1 - Servizo de Asesoramento a Emprendedores do Porriño
Acción 2 - Capacitación para o Autoemprego e Difusión da Cultura Emprendedora
Acción 3 - Fomento do Cooperativismo
Acción 4 - Centro de Recursos SAEP

AXUDAS
Acción 1 - Axudas Municipais a Creación de Empresas
Acción 2 - Premio Antonio Palacios a Innovación
Acción 3 - Difusión das Axudas outorgadas por outros organismos

VIVEIRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

SERVIZO DE INFORMACIÓN PARA A CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

FINANCIACIÓN
Acción 1 - Microcréditos ao Autoemprego
Acción 2 - Financiación ao Desenvolvemento Empresarial
Acción 3 - Difusión de mecanismos de financiamento adoitados por outros organismos

DESENVOLVEMENTO RURAL
 
 
ÁREA DE EMPREGO

BOLSA DE EMPREGO

Acción 1 - Orientación persoalizada
Acción 2 - Búsqueda de Ofertas de Emprego
Acción 3 - Difusión de Ofertas de Emprego
Acción 4 - Selección de Persoal
Acción 5 - Tarxeta Porremprego
Acción 6 - Formación especifica para desempregados en Colaboración Social

PLAN INTEGRAL DE EMPREGO


PLAN EXPERIMENTAL DE EMPREGO PARA INMIGRANTES

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

BOLSA DE EMPRESAS

FEIRÓN DE EMPREGO E FORMACIÓN

PROGRAMA PORREMPRÉGATE

BONIFICACIÓNS A CONTRATACIÓN DE USUARIOS DA BOLSA DE EMPREGO

ÁREA DE FORMACIÓN

Acción 1 - Aula Concello
Acción 2 - Competencias Clave
Acción 3 - Accións Formativas para Desempregados (AFD)
Acción 4 - Accións Formativas Experimentais (FSE)
Acción 5 - Cursos Xuventude da Deputación de Pontevedra
Acción 6 - Obradoiro de Emprego "Val da Louriña III"
Acción 7 - Convenios de Colaboración
Acción 8 - Bolsas de Emprego
Acción 9 - Actividades de Formación Adultos (ESO)
Acción 10 - Rede CeMIT
Acción 11 - Accións Formativas para a obtención do Certificado de Lingua Galega (CELGA)
 
ESTADÍSTICAS
 
Cuadros informe 2008-2015