¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Convocatoria de 12 becas de formación e investigación en varias administracións

25/04/2023
Extracto da Resolución do 17 de abril de 2023 do Museo Nacional do Prado, pola que se convocan 12 bolsas de Investigación e Formación de especialistas en materias da competencia do Organismo


BDNS(Identif.): 689662


O obxecto da presente Resolución é a convocatoria de dúas bolsas do MNP que contribúa á formación e investigación en áreas de conservación do Museo do Prado nas seguintes disciplinas: Unha bolsa en Conservación de Debuxos e Estampas Unha bolsa en Conservación de Pintura Gótica Española
As bolsas terán unha duración de vinte e catro meses (24) consecutivos.

A contía total de cada unha das bolsas fíxase en corenta mil euros (40.000€) e financiarase na súa totalidade polo Banco de España.

BDNS(Identif.): 689661


O obxecto da presente Resolución, é a convocatoria dunha bolsa Senado de España - Museo Nacional do Prado que contribúa á formación de especialistas e fomentar a investigación na área de Conservación de Pintura do século XIX do Museo Nacional do Prado.
As bolsas terán unha duración de vinte e catro meses (24) consecutivos.

A contía das bolsas fíxase en 36.000€ e financiásese na súa totalidade polo Senado de España

BDNS(Identif.): 689660


O obxecto da presente Resolución é a convocatoria dunha bolsa Fundación María Cristina Masaveu Peterson-Museo do Prado que contribúa á formación de investigadores e especialistas na área de Desenvolvemento Dixital
As bolsas terán unha duración de doce meses (12) consecutivos.

A contía das bolsas fíxase en 18.000€ e financiásese na súa totalidade pola Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

BDNS(Identif.): 689659

 

O obxecto da presente Resolución, é a convocatoria dunha bolsa Congreso dos Deputados – Museo Nacional do Prado que contribúa á formación de especialistas e fomentar a investigación na área de  estauración de Pintura do século XIX do Museo Nacional do Prado.

As bolsas terán unha duración de vinte e catro meses (24) consecutivos.

A contía das bolsas fíxase en 36.000€ e financiásese na súa totalidade polo Congreso dos Deputados

 

BDNS(Identif.): 689663

 

O obxecto da presente Resolución é a convocatoria de tres bolsas Fundación Iberdrola España- Museo do Prado que contribúa á formación de especialistas e fomentar a investigación na área de Restauración e  ocumentación Técnica do Museo Nacional do Prado.

Unha bolsa en Restauración de Pintura

Unha bolsa en Restauración de Marcos

Unha bolsa en Documentación Técnica

As bolsas terán unha duración de vinte e catro meses (24) consecutivos.

A contía total de cada unha das bolsas fíxase en trinta e seis mil euros (36.000€) e financiarase na súa totalidade pola Fundación Iberdrola.

 

BDNS(Identif.): 689665

 

O obxecto da presente Resolución é a convocatoria de 4 bolsas MNP: Coordinación de Exposicións Temporais Edición, Produción Audiovisual, Arquitectura

As bolsas terán unha duración de vinte e catro meses (24) consecutivos.

A contía total de cada unha das bolsas fíxase en trinta e seis mil euros (36.000€) e financiarase na súa totalidade polo Museo Nacional do Prado

 

 


Prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes presentaranse, no prazo de quince días hábiles (15) a contar desde o día seguinte da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.


Bases reguladoras:

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, (BOE do 13 de novembro de 2010)

 

O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689662) (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689661) (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689660) (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689659) (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689663) (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/689665)

 << Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>