Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 50 | Tipo de contrato: Temporal 28/07/2023
Precísase de operarios para recolección de uva , non se precisa experiencia pero é valorable, Incorporación: para finais de Agosto. Salario: 8.55 Euros/ Hora
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Fixo-discontinuo en xornada continua 17/07/2023
Solicítanse peón/peonas forestais para realizar desbroce, poda, plantación, raleo, etc. no monte. xestión esencial de Tamén se valorará desbrozadora e motoserra para poda e rara (desbroce). Incorporación inmediata. Requisitos mínimos: 12 meses de experiencia previa como peón forestal.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido a xornada partida 03/07/2023
Solicítase un Técnico/a de emprego para Realizar entre outras as seguintes funcións: Asesoramento técnico para o desenvolvemento de negocios. Impartir formacións co obxectivo de impulsar ás persoas participantes do servizo de emprendemento. Xestión da planificación, execución e seguimento técnico de proxectos para impulsar o emprendemento e a consolidación de empresas. Apoio na formulación de proxectos e propostas, con especial foco en fondos europeos, financiadores privados e internacionais. Apoio no desenvolvemento da programación e garantir o desenvolvemento das actividades previstas. Apoio na elaboración de memorias, avaliacións e informes da actividade realizada, tanto técnicos como económicos
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 30/06/2023
Solicítase un conductor/a para unha empresa situada no Porriño. Incorporación inmediata. Tipo de contrato indefinido, salario según convenio e xornada laboral partida. Requisitos: CAP e tarxeta de conductor. Carné de conducir C+E.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 3 meses 22/06/2023
Solicítase mozo/a de conxelado para realizar tarefas en cámara de frío, preparación de pedidos, picking e control de mercadorías. Xornada continua rotativa. Horario de mañá: 6:00-14:00 e de tarde 15:00-22:00.Requisitos : experiencia de 2 anos ,carné transpaleta eléctrica e carretilla, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 3 meses 22/06/2023
Solicítase operario/a agrario/a para manexo de vexetación en verde do viñedo, tendo que realizar labores de desnietados, despuntes e desgromes con motivo da preparación das viñas para a aplicación de produtos fitosanitarios .Requisitos: Experiencia de 1 ano,carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Grove-Vigo-Pontevedra
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 15/06/2023
Solicítase un frigorista para realizar instalacións e reparacións de climatización e frío industrial. Incorporación inmediata .Contrato indefinido. Xornada Continua de luns a xoves de 8:00-16:30 e venres de 8:00-14:00. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio, ciclo medio de montaxe e mantemento industrial.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/06/2023
Solicítase unha auxiliar de enfermería para unha residencia de maiores situada en Tomiño. As tarefas a desempeñar son coidados das persoas maiores residentes. Data de incorporación 31 de xulio. Contrato temporal de 3 meses (substitución de vacacións). Xornada laboral rotativa. Salario segundo convenio. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: posuír Ciclo de Auxiliar de Enfermería ou Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria en Institucións. Experiencia laboral previa valorable pero non imprescindible.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 10/05/2023
Solicítase un/ha xerocultor/a para una residencia de persoas maiores situada en Mos. Incorporación inmediata. Requisitos: Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria ou Ciclo de Auxiliar de Enfermería. Xornada laboral a quendas rotativas. Unha semana pola mañá, con horario de 7.00 a 14.00, e outra pola tarde, con horario de 14.00 a 21.00. Xornada laboral de 36 horas semanais de traballo. Descanso 7 días ao mes e un domingo ao mes de maneira fixa.
1......567