Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 10/05/2024
Búscase un/unha recambista/ técnico/a de almacén para traballar nun taller de reparación de vehículos do Porriño para realizar tarefas de recepción de pedidos, atención telefónica, inventario, venta de recambios, etc. Data de incorporación: inmediata. Tipo de contrato: indefinido. Salario: 20.300 euros/ano. Xornada laboral: partida. Horario: 9:00-13:00 e 15:00-19:00. Requisitos: experiencia mínima de 6 meses como recambista ou similar (por exemplo, mozo/a de almacén en taller de vehículos), carné de conducir. Valórase ter o Grao Medio de Automoción.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 10/05/2024
Búscase un/unha asesor/a do cliente para traballar nun taller de reparación de vehículos do Porriño, para realizar tarefas de recepción de vehículos, atención ao cliente, facturación, elaboración de presupostos e atención telefónica. Data de incorporación: inmediata. Tipo de contrato: indefinido. Salario: 20.300 euros/ano. Xornada laboral: partida. Horario: 9:00-13:00 e 15:00-19:00. Requisitos: experiencia mínima de 6 meses como asesor/a do cliente ou similar, carné de conducir, don de xentes, orde e axilidade con aplicacións informáticas. Valorable ter o Grao Medio de Automoción.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 10/05/2024
Búscase un/unha encargado/a de cafetería para traballar nunha cafetería do Porriño, como parte dun proxecto de recente creación para o emprego e a formación de persoas con discapacidade intelectual. A empresa ofrece estabilidade laboral, contrato a xornada completa e salario bruto anual de 22.400 euros. A Requisitos: titulación media ou superior en Restauración, experiencia mínima de 3 anos no sector da Hostalería. Valorarase ter o Máster en Dirección e Xestión de Establecementos de Hostalería.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 09/05/2024
Búscase un/unha coidador/a-xerocultor/a para traballar nunha residencia de maiores de Redondela realizando tarefas de apoio ás actividades básicas da vida diaria das persoas usuarias, incluíndo limpeza. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: continua. Horario: a quendas variables. Salario: segundo convenio (1210,97 euros netos en 12 pagas). Non se require formación específica, aínda que se valora formación básica en primeiros auxilios. É fundamental dispoñer de transporte propio, xa que non hai boas comunicacións en transporte público.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 08/05/2024
Búscase TCAE, imprescindiblemente con titulación e carné de conducir, para coidado de persoas maiores a domicilio. Non se esixe experiencia previa. Contrato indefinido. Horario de Luns a vernes de 10:00 a 12:00 h, ampliable a 4h diarias. Salario según convenio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 07/05/2024
Selecciónase unha persoa para realizar tarefas de mantemento preventivo e correctivo das máquinas, reparación de avarías eléctricas e mecánicas. Data de incorporación 01/06/2024. Contrato de traballo indefinido. Xornada continua a turnos. Salario >20000 euros. Requisitos: Ciclo medio ou superior en electromecánica. Experiencia laboral superior a 3 anos. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 23/04/2024
Búscase traballadora social para a dirección na área familiar dun centro adicado a atención de persoas con discapacidade intelectual. Incorporación:Inmediata, Salario: 22.306 Euros brutos anuais.Titulación: Traballo social, Xornada: Completa.
PORRREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido. 22/04/2024
Búscanse auxiliares de axuda a domicilio para tarefas de carácter personal ( encamados , movilizacións, tarefas de carácter doméstico etc..) A data de incorporación sería o 1 de Maio , para unha xornada partida en fins de semana , e un contrato indefinido. O salario sería según o convenio laboral. Precísase certificado de axuda a domicilio en institucións e carnet de conducir tipo B.
PORREMPREGO Oia
Nº de postos: 5 18/04/2024
Búscanse camareiros/as e persoal e cociña para traballar como extras de fin de semana nun restaurante de Oia. Tipo de contrato: por horas. Duración do contrato: 6 meses. Salario: 10 euros/hora. Requisitos: experiencia mínima de 1 ano como camareiro/a ou axudante de cociña, carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 18/04/2024
Búscanse dous axudantes de cociña para traballar nun restaurante de Oia. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: 40 horas semanais, xornada continua. Salario: 1.300-1.500 euros. Requisitos: estudos de cociña, experiencia mínima de 1 ano como axudante de cociña, carné de conducir.