¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Convocatoria da oitava edición dos Cursos de Español para a Preparación do DELE A2 do MCER, expedido polo Instituto Cervantes, en nome do Ministerio de Educación e Formación Profesional, co propósito de obter a nacionalidade española.

27/02/2024
 BASES REGULADORAS DA OITAVA EDICIÓN DOS CURSOS DE ESPAÑOL PARA A PREPARACIÓN DO DELE A2 PARA O ANO 2024

As persoas destinatarias desta convocatoria son inmigrantes que reúnan os seguintes requisitos:

• Atoparse en situación regular en España

• Ser maiores de 16 anos

• Estar empadroadas nun concello da provincia de Pontevedra

• Saber ler e escribir

• Ter coñecementos básicos da lingua española (o nivel do curso será o A2 do MCER)

• Non contar cunha dispensa do Ministerio de Xustiza para realizar a proba do DELE A2

O prazo de inscrición comezará o 1 de marzo de 2024 e rematará o 15 de marzo de 2024.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a Sede electrónica admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente, as solicitudes poderán presentarse presencialmente en calquera dos lugares e dos rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado dispoñible en https://sede.depo.gal.

Bases:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/02/27/2024011555

 

3.1. Ofértanse tres (3) edicións de ata sesenta (60) prazas, cun máximo de vinte (20) alumnas e alumnos por curso, segundo o correspondente a cada edición.

Primeira edición: Vigo

Datas: do 20 de maio ao 5 de xuño de 2024

Lugar: o que determine a Deputación

Número de horas: 40

Días: de luns a venres

Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas

Número máximo de persoas participantes: 20

Segunda edición: Pontevedra

Datas: do 20 de maio ao 5 de xuño de 2024

Lugar: o que determine a Deputación

Número de horas: 40

Días: de luns a venres

Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas

Número máximo de persoas participantes: 20

Terceira edición: Vilagarcía de Arousa

Datas: do 10 ao 26 de xuño de 2024

Lugar: o que determine a Deputación

Número de horas: 40

Días: de luns a venres

Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas

Número máximo de persoas participantes: 20

<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>