¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

CONVOCATORIA 2023 PROBA OBTENCIÓN TÍTULO BACHARELATO PARA MAIORES DE VINTE ANOS

26/12/2022
 Resolución do 20 de decembro de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convoca no ano 2023 a proba para a obtención do título de Bacharel para persoas maiores de vinte anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación e Formación Profesional

Solicitudes e documentación. 1. Os aspirantes que cumpran os requisitos anteriores solicitarán a admisión á proba mediante o modelo establecido no anexo I.a para os solicitantes residentes no estranxeiro e I.b para os solicitantes residentes en territorio de Ceuta ou Melilla, que poderán obter por algún dos seguintes medios: a) De maneira presencial: na sede da Dirección Provincial do Ministerio de Educación e Formación Profesional, en diante Dirección Provincial.
b) De forma electrónica: o sitio web do Ministerio de Educación e Formación Profesional: http://www.educacionyfp.gob.es, así como nos sitios web das Direccións Provinciais das cidades de Ceuta e Melilla.

Calendario. 1. Nesta convocatoria, a proba terá lugar os días 15 e 16 de marzo de 2023. 2. O prazo de matriculación será desde o día seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial do Estado» desta resolución ata o día 1 de febreiro de 2023, inclusive.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22428.pdf
<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>