Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/02/2020
Selecciónase persoa para o departamento de calidade que deberá seguir as políticas e obxectivos da área de calidade e desenvolver o plan de xestión anual, mantemento e optimización do sistema de calidade ISSO, establecer e mellora de procesos e dinámicas relacionadas coa xestión da calidade, establecer e manter a mesma, asegurar a calidade dos procesos produtivos, xestión das auditorias, control documental, implantación da normativa... Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada partida de 9h a 14h e de 16h a 18h. Requisitos: Enxeñería química, inglés oral e escrito, coñecementos medio/alto de informática, experiencia imprescindible, carné de conducir e vehículo propio. Valoraranse coñecementos da madera.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 25/02/2020
Selecciónanse auxiliares de axuda a domicilio para realizar as tarefas propias da profesión. Contrato Temporal. Requisitos: certificado profesionalidade axuda a domicilio ou equivalente. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 21/02/2020
Selecciónanse carretilleiro/a de automoción para carga e descarga de camións, subministro a lineas e ubicación de mercadoría. Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada a quendas de mañá, tarde e noite. Requisitos: experiencia mínima dun ano no mesmo posto, carné de conducir e vehículo propio, carné de carretilla e experiencia recente en carretillas.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/02/2020
Selecciónase persoa para levar o control de accesos de persoal, atención á centralita telefónica e outras tarefas administrativas en xeral. Incorporación inmediata. Contrato temporal con posibilidade de estabilidade. Xornada continua de 8h a 16h. Requisitos: CS en administración, inglés alto e office alto, experiencia mínima dun ano nun posto similar, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 19/02/2020
Selecciónase teleoperador/a para venta telefónica de produtos enerxéticos a través dunha ETT. Contrato temporal de 2 meses prorrogables. Xornada contínua de 16h a 21h. Requisitos: experiencia como comercial ou en vendas, coñecementos de informática nivel usuario, carné de conducir e vehículo propio, perfil comercial. As persoas interesadas poden inscribirse na plataforma de Randstad ou chamando ao teléfono 986 223 317 e preguntar por Sara.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase técnico/a de calidade junior para o Rosal. Deberá acadar os obxectivos de calidade e aplicar os procesos do estándar definidos, asegurar a adherencia aos sistemas de calidade implementados, xerar e seguimento dos KPI, xestión do proceso de revisión de pezas e produto e realizar auditorías internas. Contratación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Licenciado/a ou graduado/a en Enxeñería Industrial, inglés, ata 35 anos, non se precisa experiencia, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en calidade, capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase modelador/a Bim Junior para modelado e administración de produtos en BIM REVIT e implementación e prescrición en enxeñerías, arquitecturas. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en arquitectura, arquitectura técnica, enxeñería técnica, superior ou similar. Ata 35 anos. Inglés. Non se precisa experiencia. Deber se coñecedor do proceso construtivo e la metodoloxía BIM e usuario avanzado en Revit/Revit MEP. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase a capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase enxeñeiro/a de procesos junior para implantar sistemas de mellor continua mediante Lean, 5S, Kaizen... implementar as métricas de control de proceso respecto da produción, custos e calidade, análise de layouts, identificación das áreas de mellora e proposta das mesmas, posta en marcha da nova maquinaria, xerar documentación técnica Standard Work, instruccións de traballo, especificacións técnicas, pautas de control de traballo... e verificar o cumprimento das instruccións de traballo. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en Enxeñería industrial, enxeñería técnica industrial ou similar, inglés, ata 35 anos, non se precisa experiencia, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en Lean Manufacturing e Kaizen, capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase xestor/a comercial Back Office junior para análise e clasificación da cartera de clientes, captación de novos clientes e xestión dos actuais, tipificar información no CRM, análise da información da base de datos e actualización da mesma, segmentación e establecemento dos KPI críticos control clientes, xestión da documentación comercial. Incorporación inmediata. Contrato de12 meses. Xornada partida. Requisitos: GS en xestión comercial, Grao Marketing, ADE, empresariais ou similar. Ata 35 anos. Inglés intermedio falado e escrito. Sen experiencia previa. Valorarase capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase controller financeiro junior para elaborar, facer seguimento e control do orzamento de gastos e inversións de proxectos, implantación da contabilidade analítica de custos, establecemento de ferramentas de control da actividade, optimización dos sistemas de información e participación en toda a nova implementación e organización do sistema de reporting e a súa posterior análise xunto coa dirección financeira ademáis de realizar o análise de rendibilidade e análise de decisións estratéxicas. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en Empresariais, ADE ou similar. Inglés. Ata 35 anos. Sen experiencia. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase capacidade de organización e traballo en equipo e capacidade de análise.