Ofertas de emprego

Of: 67/20 - Albanel Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase albanel para realizar tarefas propias do posto (levantar ladrillo, dar llanos, botar formigón..). Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada partida de 8:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: experiencia no posto, carné de conducir e vehículo propio e curso de prevención de riscos laborais da construción (60h).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase oficial de xardinería para realizar operacións de técnicas de cultivo, viveiros ou xardíns cun grupo de persoas a cargo. Incorporación en xuño. Contrato de 3 meses prorrogable. Xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: experiencia nun posto similar de dous anos, carné de conducir e vehículo propio, desexable estar en posesión do carné de fitosanitarios e desexable certificado de discapacidade física (non excluínte).
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 27/05/2020
Selecciónase torneiro/a para torno convencional para tornear pezas metálicas e de goma. Contrato temporal de 3 a 6 meses. Xornada continua de 6:00h a 14:00h. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente experiencia laboral previa e titulación adecuada.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/05/2020
Selecciónase operario/a de xardinería para realizar operacións auxiliares en cultivos agrícolas, en viveiros ou en xardíns seguindo as instruccións de superiores. Contrato temporal. Xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: experiencia de 12 a 24 meses nun posto similar, carné de conducir e certificado de discapacidade.
PORREMPREGO Nigran
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/05/2020
Selecciónase axudante de cociña para tarefas de limpeza de produto, empratado das tapas, limpeza...Contrato temporal de 3 meses. Xornada partida de 11:00h a 16:00h e de 21:00h a 00:00h. Requisitos: experiencia laboral en posto similar, carné de manipulador de alimentos e alérxenos, carné de conducir e vehículo propio. Existe a posibilidade de aloxamento.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 19/05/2020
Selecciónase xerocultor/a para realizar as tarefas propias do posto co colectivo de persoas maiores con dependencia para cubrir baixas e vacacións. Incorporación no mes de xuño. Diferentes xornadas. Requisitos: CS ou certificado de profesionalidade de Aux. enfermería/Atención sociosanitaria en institucións, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 20 14/05/2020
Selecciónase persoal para recollida de fruta en Zaragoza. Campaña de cereixa (maio-setembro) e mazá (outubro). Salario según convenio agropecuario (aprox. 6,90 euros brutos / hora) Contrato durante toda a campaña (finais de maio ata setembro). Horario a determinar. Dispoñibilidade de luns a sábado. Quendas continuas.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/05/2020
Selecciónase persoa para desenvolver backend para traballar coa tecnoloxía WebRTC. Contrato dun ano (inicialmente), xornada partida de 8:30h a 14:30h e de 15:30h a 17:30h. Venres tarde libres. Posibilidade de traballar en remoto. Moitos beneficios extras. Requisitos: grao/licenciatura en Enxeñería de telecomunicacións, coñecementos de inglés, experiencia de 3 anos nun posto similar, experiencia traballando con metodoloxías áxiles e integración contínua, coñecementos e experiencia en desenvolvemento Javascript e Node.js, experiencia traballando con tecnoloxías de audio e vídeo en tempo real (VoIP, SIP, WebRTC, XMPP...), carné de conducir e vehículo propio. Valorarase estar en posesión do certificado de discapacidade de 33% ou superior.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/04/2020
Selecciónase persoa para desenvolver aplicacións móbiles iOS para traballar coa tecnoloxía WebRTC. Contrato dun ano(inicialmente), xornada partida de 8:30h a 14:30h e de 15:30h a 17:30h. Venres tarde libres. Posibilidade de traballar en remoto. Moitos beneficios extras. Requisitos: grao/licenciatura en Enxeñería de telecomunicacións, coñecementos de inglés, experiencia de 3 anos nun posto similar, experiencia en desenvolvemento iOS con Fastlane, Cocoapods/Carthage e Swift, coñecementos de testing e familiarización con GIT e versionado semático. Experiencia tamén con reactive frameworks, aplicacións modularizadas, desenvolvemento APIs e SDKs para terceiros e en CI/CD, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase estar en posesión do certificado de discapacidade de 33% ou superior.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/04/2020
Selecciónase persoa para desenvolver Android para traballar coa tecnoloxía WebRTC. Contrato dun ano(inicialmente), xornada partida de 8:30h a 14:30h e de 15:30h a 17:30h. Venres tarde libres. Posibilidade de traballar en remoto. Moitos beneficios extras. Requisitos: grao/licenciatura en Enxeñería de telecomunicacións, coñecementos de inglés, experiencia de 3 anos nun posto similar, experiencia con componentes de arquitectura Android e con Kotlin e Gradle, coñecementos de testing e familiarización con GIT e versionado semático. Experiencia tamén en programación reactiva (Rx, corrutinas), aplicacións modularizadas, desenvolvemento APIs para terceiros e en CI/CD ademáis de Kotlin native, carné de conducir e vehículo propio.
12