Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 23/04/2019
XESTIÓN FORESTAL PARA CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE: Modalidade presencial. ELABORACIÓN ARTESANAL DE CONSERVAS: Modalidade presencial. DEPOAPICULTURA Modalidade Presencial ou mixta. Requisito: estar inscrito como demandante de emprego. PORRIÑO ACCEDE: Modalidade presencial. Requisito: estar empadroado no porriño e inscrito como demandante de emprego. Máis información e INSCRICIÓN ós cursos na oficina.
Cociñeiro/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/04/2019
Seleccionase persoa para posto de cociñeiro/a nunha residencia de anciáns. Media xornada. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 15/04/2019
Seleccionase persoa para empresa de construcción ubicada en Holanda. Tarefas: Instalación de tuberias de calefacción, red de augas pluviais e fecais, tuberias de auga quente e fria, montaxe de caldeiras e radiadores, lectura de planos para instalación de equipos. Requisitos: experiencia de 3 anos, Inglés ou Aleman A2. Ofrecese contrato de 4 meses con opción de prorroga, aloxamento a cargo da empresa e salario según convenio. Xornada partida de luns a venres. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 15/04/2019
Seleccionase persoa para empresa de Alemania. Tarefas: xestión de equipos de producción operativos na industria alimentaria (mestura de masa, fermentación e proceso de cocción, triruradoras, tamizado, embalaxe). Ofrecese contrato de un ano. Xornada a turnos. Incoporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 11/04/2019
Seleccionase persoa para posto de auxiliar de axuda a domicilio. Tarefas de doméstico (limpeza), persoal (asear na cama, cambio cueiros, administrar comida e medicación, manipular grúa..). Imprescindible titulación ou certificado de profesionalidade. Ofrecese contrato indefinido e salario según convenio. Xornada partida.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 09/04/2019
Seleccionase persoa para xestión de lineas de producción, coñecemento das normas de Calidad, manejo básico de maquinaria, coordinación del personal y de la producción. Requisitos: titulación superior ou experiencia de 5 anos relacionada coa dirección de equipos de producción. Xornada continua. Incorporación inmediata.
Limpeza Industrial Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 09/04/2019
Seleccionase persoa para limpeza de locales, naves de alimentación e automoción. Requisito: Certificado de profesionalidade.Xornada a turnos. Incorporación inmediata.
Comercial sector metal Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 03/04/2019
Seleccionase persoa resolutiva en con perfil comercial para para venda de remateria e panel de cuberta, fachada, teja. Requisitos: Conocimientos de ofimática e do sector do metal. Ofrecese contrato indefinido e salario según convenio do metal. Xornada partida. Incorporación inmediata
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 03/04/2019
Seleccionase persoa para tarefas de manexo de retroexcavadora en empresa de transformación de residuos, e/ou manexo de carretillas elevadoras. Requisitos: carnet de carreta e experiencia mínima dun ano. Xornada partida. Incorporación inmediata.
Mozo/a de almacen Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 01/04/2019
Seleccionase persoa para tarefas de almacén, recepción de mercancía y reparto. Requisitos: Carnet de carretilla e valorable curso de prevención de riscos laborais. Ofrecese contrato de 6 meses e salario según convenio. Xornada partida. Incorporación inmediata.