Ofertas de emprego

PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 13/04/2021
Selecciónase un/unha desarrollador/a web para realizar tarefas de desenvolvemento frontend e backend en proxectos PHP; e maquetación en CMS como Wordpress ou Prestashop. Incorporación inmediata e contrato temporal con xornada de luns a venres 8:00h a 15:00h e martes e xoves de 16:00h a 18:00h. Requisitos: Ciclo Superior de Informática e experiencia en programación web dun ano.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 08/04/2021
Selecciónase un/unha axudante/a aprendiz/a de taller para realizar tarefas propias do posto. Incorporación inmediata, contrato temporal con posibilidades de ampliación e xornada partida. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Valórase experiencia en carpintería ou electricidade.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 07/04/2021
Selecciónase un/unha operario/a para realizar tarefas de limpeza e orden en xeral de fábrica e finca. Incorporación en abril e contrato indefinido con xornada continua. Horario de luns a venres de 15:30h a 22:30h e sábados de 9:00h a 14:00h. Requisitos: Experiencia en posto similar, carné de carretillero, carné de conducir e vehículo propio. Estar en posesión de certificado de discapacidade.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 7 | Tipo de contrato: Temporal 06/04/2021
Selecciónanse sete operadores/ as de carretilla retráctil para realizar tarefas propias do posto con retractil en almacén. Incorporación nos meses de maio-xuño. Contrato temporal dun ano e xornada completa continua. Requisitos: Carné retráctil, experiencia no posto retractilero/a de almacén e carné de conducir. Valóranse coñecementos de inglés.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/03/2021
Selecciónase un/unha asesor/a fiscal- contable para realiza tarefas de contabilidade, incluíndo a presentación de impostos e demáis obligacións mercantís. Contrato temporal e xornada partida con horario de 9:00h a 13:00h e de 15:30h a 19:00h. Horario de verán nos meses de xuño a setembro con xornada intensiva de 8:00h a 15:00h. Requisitos: Experiencia de 5 anos en posto similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/03/2021
Selecciónase un/unha operario/a de canteira para realizar tarefas de perpiaño e mampostería. Incorporación inmediata, contrato temporal con posibilidade de indefinido e xornada continua con horario de 7.00 h a 15.00 h. Requisitos: desprazamento independente ao lugar de traballo.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/03/2021
Selecciónase un/unha oficial de carpintería para realizar tarefas de colocación de tarima, instalación de portas e funcións relacionadas. Incorporación inmediata con contrato por obra e xornada continua. Requisitos: Experiencia en posto similar de dous anos, Curso PRL específico, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 24/03/2021
Selecciónase un/unha oficial albañilería para realizar tarefas de colocar ladrillos, revestido, alicatado e colocación pladur. Incorporación inmediata con contrato por obra e xornada continua. Requisitos: Experiencia laboral de dous anos e cursos PRL 60h+ 6h ou 20h. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 22/03/2021
Selecciónase un/unha operario/a de almacén e reparto para realizar tarefas de recepción de material en almacén, preparar, revisar e levar o material ao cliente en furgoneta ou camión guindastre 18 TN. Contrato temporal con posibilidade de ampliación, xornada partida en horario de 8.30 h a 13.00 h e de 15.30 h a 20.00 h e sábados de 9.00 h a 13.00 h. Venres libre. Requisitos: carné de conducir C, CAP e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 15/03/2021
Selecciónase un/unha operario/a de xardinería para realizar operacións auxiliares en cultivos agrícolas, viveiros ou xardíns. Incorporación inmediata, contrato de 6 meses e xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: Experiencia laboral en posto similar, carné de conducir e estar en posesión de certificado de discapacidade.
12