Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/03/2020
Selecciónase persoa para pintar e lacar co PRL de construción. Incorporación en abril ou maio. Contrato por obra. Xornada continua de 7:30h a 15:30h. Requisitos: experiencia laboral como pintor/a, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 13/03/2020
Selecciónase educador/a para centro de educación infantil. Incorporación inmediata. Xornada partida de mañá ou de tarde. Requisitos: titulación de técnico de educación infantil, inglés nivel B1, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 13/03/2020
Selecciónase operario/a de mecánica para mecanizado manual de pezas. Incorporación inmediata. Xornada partida de 8.30h a 14h e de 15.30h a 18h. Requisitos: experiencia nun posto similiar, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Paredes de Coura
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/03/2020
Selecciónase Responsable de produción para supervisión da produción, apoio aos procesos de loxística e planificación e xestión de equipos. Incorporación inmediata. Contrato de 6 meses. Xornada continua de 7.00h a 15.30h. Requisitos: experiencia nun posto similar de 2 anos, coñecementos de excel, carné de conducir e vehículo propio, coñecementos en xestión de almacéns e experiencia no sector da automoción.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/03/2020
Selecciónase electrónico/a industrial para realización do mantemento preventivo e correctivo das instalacións e maquinaria da empresa, actuar e revolver avisos de avaría que se produzan, comunicación ao responsable de mantemento e supervisar o funcionamento xeral. Incorporación inmediata. Contrato temporal con posibilidades de indefinido. Xornada a quendas. Requisitos: CM/CS mantenimiento, mecánica, electricidad, electrónical con experiencia de 5 anos nun posto similar, carné e vehículo propio. Valorarase positivamente estar en posesión do carné de carretillero.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/03/2020
Selecciónase auxiliar administrativo/a para realizar tarefas de mecanizado, arquivo de datos, xestión documental e mantemento de expedientes. Incorporación a partires do 15/03/20. Contrato por obra. Xornada partida de 9.00h a 14.00h e de 16.00h a 19.00h. Requisitos: titulación adaptada ao posto, experiencia nun posto similar, coñecementos de ferramentas ofimáticas, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/03/2020
Selecciónase persoa para levar o camión da empresa, para movementos de terra con retroexcavadora e traballos varios da construción. Incorporación inmediata. Xornada partida de 9.00h a 13.00h e de 15.30h a 19.30h. Requisitos: carné de camión, CAP actualizado y carné de pala, carné de conducir e vehículo propio, experiencia en posto similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/03/2020
Selecciónase docente de física e química para dar clases a nivel bacharel. Incorporación inmediata. Contrato ata fin de curso con posibilidade de continuidade. Xornada parcial de 16.00h a 20.00h. Requisitos: licenciado ou graduado en estudos relacionados.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 03/03/2020
Selecciónase cociñeiro/a para restaurante en Porriño. Incorporación inmediata. Condicións a negociar. Requisitos: experiencia nun posto similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 03/03/2020
Selecciónase camareiro/a para restaurante en Porriño. Incorporación inmediata. Condicións a negociar. Requisitos: experiencia nun posto similar en barra e mesas.