Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/08/2022
Solicítase unha camareira/o para servir ,cobrar, repoñer e limpar. Incorporación inmediata .Xornada continua e completa. Horario de 18:00-1:00.Requisitos: Carné de manipulador de alimentos.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 12/08/2022
Selecciónase un mécanico/a para traballar en O Porriño e realizar as seguintes tarefas: cambios de aceites, filtros, rodas e mantementos básicos. Diagnose de vehículos e detección de avarías. Cambios de embragues, correas, sistemas eléctricos, etc. Requisitos: experiencia valorable realizando tarefas similares. Formación ESO finalizada, GS ou GM de automoción ou similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 11/08/2022
Solicítase un condutor con ou sen discapacidade de microbus de 19 prazas .Requisitos: Carné conducir tipo D e experiencia .
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/08/2022
Ofrécese un posto de lacador barnizador con experiencia de 1 ano para lacar ,pintar e vernizar. Incorporación inmediata. Requisitos : Carné de conducir. Xornada continua.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Indefinido 09/08/2022
CARRETILLER@S para almacén dedicado al 100% a automoción. Almacén automatizado con carretillas eléctricas frontales, retráctiles y trilaterales. Ofrecemos contrato INDEFINIDO, a través de nuestra sociedad PORTUGUESA con un salario mensual de 905€ y horas extras aparte; son turnos rotativos de mañana y tarde. Necesitamos personal responsable, con ganas de crecer profesionalmente y disponibilidad horaria total.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/08/2022
Captación de nuevos clientes y gestión de la cartera de los ya existentes. Min. 2 años de experiencia en las funciones. Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 + 2 sábados al mes.
PORREMPREGO Redondela
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: INDEFINIDO 05/08/2022
Selecciónase candidatos para ofrecer apoio a ABVDs e limpeza das persoas usuarias. Salario aprox. de 1000 € (12 pagas). Xornada continua de luns a sábado, en horario de 8:30 a 13:30 h. Requisitos: Aínda que non se require formación nin experiencia previa, sí que é imprescindible posuír carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 200 | Tipo de contrato: Temporal 03/08/2022
Solicítase vendimiador/a para recollida de uva ,clasificación e almacenaxe para finais de agosto ou principios de Setembro. Xornada continua de mañá.Requisitos: Carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: TEMPORAL 03/08/2022
Limpieza y reparación de piezas metálicas para su procesado, embalaje de piezas, rebarbas, alambrado, colgar en soportes, movimientos y cargas con carretilla. Salario: 18.865,12 €/año - Incorporación inmediata
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: TEMPORAL 03/08/2022
Preparación de pedidos, paletizado, movimientos de mercancía en cámara frigorífica, carga y descarga de transportes, manejo de transpaleta eléctrica. Salario: 15.618,75 €/año. - Incorporación inmediata. Horario: de 6 a 14 o de 15: a 23
123......5