Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño

Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 05/07/2018
Selecciónanse instaladores de de fibra óptica (internet, teléfono, tv) no domicilio dos clientes. Incorporación inmediata, xornada partida. Valórase experiencia laboral.
Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 14/09/2018
Seleccionase persoa para posto de soldador de estructuras metálicas en aceiro, inox, ferro e aluminio. Importante TIG. Valórase experiencia. Xornada partida. Incorporación inmediata.
Profesores/as Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Obra ou servizo 13/09/2018
Seleccionase profesor/as para impartir actividades de cociña, idiomas (Inglés e Francés) e educación infantil para Vigo, Porriño e Mos. Imprescindible ter o certificado emitido polo Ministerio acreditando non constar no rexistro central de delincuentes sexuais. Formación na materia, no caso de idiomas Diplomado - Mestre cun nivel do idioma alto (C1) demostrable en entrevista. Experiencia mínima dous anos. Ofrécese contrato de duración dun curso académico. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Aprendiz Rotulista Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 12/09/2018
Seleccionase persoa menor de 30 anos para posto de aprendiz para empresa de metalisteria e fabricación de rótulos. Tarefas: montaxe de estructuras metálicas en fachadas (aceiro inoxidable, aluminio e ferro). Rotuloxe en estructuras de aluminio e metacrilato. Formación a cargo da empresa. Valórase coñecementos no sector do metal e da contrucción. Incorporación inmediata.
Carpinteiro/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 12/09/2018
Seleccionase persoa para tarefas de carpintería e ebanistería. Valórase coñecementos no sector e experiencia. Xornada partida. Incorporación inmediata. Salario según convenio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Obra ou servizo 12/09/2018
Seleccionase persoa para colocación de fachadas ventiladas mediante rastreles de aluminio. Esixese curso en prevención de riscos laborais Ofrecese 6 mese de contrato e salario según convenio. Xornada partida. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 10 12/09/2018
Seleccionase persoa para realizar traballos de manipulación de pescado en fábrica de conxelado. Valórase experiencia en sierra e fileteado. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. Incorporación inmediata.
Mozo/a almacén Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Sustitución 07/09/2018
Seleccionase persoa para posto de mozo de almacén. Tarefas: embalaxe do producto (mercadorias de clientes), entrada e saída de mercadorías, gravacións de cristal. Xornada partida: horario: 8-13 15-18h. Incoporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 07/09/2018
Seleccionase persoa con coñecementos en Electricidade e Automatismos para instalación e mantemento de portas automáticas de tráfico peatonal. Experiencia en carpintería de aluminio e automatismos. Valórase inglés e informática. Ofrecese formación continua a cargo da empresa e contrato indefinido. Salario según convenio. Disponibilidad para viajar. Incorporación inmediata.
Logopeda Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Obra ou servizo 04/09/2018
Seleccionase persoa con diplomatura ou grado en Logopedia. Tarefas: Avaliación das dificultades de comunicación, linguaxe, fala e alimentación dos cativos, intervención dos trastornos e asesoramento ás familias. Xornada continua de 15:00 a 21:00 h. Valórase experiencia laboral.