Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 01/12/2022
Solicítase unha auxiliar administrativapara xestión de oficina comercial,trato con clientes e provedores.Xestión documental,traballos con excell e táboas dinámicas.Atención en mostrador.Requisitos: EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE,licenciatura,grao ou ciclo superior en administración de empresas,nivel alto de excell,ingés ,carné de conducir. Contrato indefinido e incorporación inmediata.
1 O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 24/11/2022
Solicítase un técnico/a de administración para desenvolver as seguintes tarefas: Xestión e conciliación bancaria, apoio Planificación de Tesourería; coordinación e xestión documental; apoio e soporte en control de xestión; e envío e recepción de correspondencia. Incorporación inmediata. Contrato temporal por substitución de baixa por maternidade. Requisitos: titulado superior en administración e finanzas, inglés medio, experiencia laboral de 3 anos, carné de conducir e vehículo propio, manexo de SAP R3 Finanzas.
1 Nigrán
Nº de postos: 40 | Tipo de contrato: Indefinido 24/11/2022
Persoal de cociña e atención ao cliente. Requisitos: Carné de conducir e vehículo propio. Preferible experiencia (non imprescindible) na cociña e na atención o público. Contrato indefinido. Xornada completa ou parcial a quendas.Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/11/2022
Seleccionase unha persoa para a realización do traslado dos usuarios as súas casas, co vehículo do centro. Sustitución. Requisitos: experiencia mínima de 2 meses; coñecementos básicos de informática a nivel usuario e carné de conducir.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 26/10/2022
Solicítase cociñeiro/a responsable do servizo de cociña dunha residencia ,control de compras ,rexistro de rastrexabilidade e limpeza.Xornada continua a quendas e indefinido. Requisitos : experiencia mínima de 6 meses, carné de conducir, ciclo medio especialidade en cociña e restauración,carné de manipulador de alimentos e formación en alérgenos.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 25/11/2022
Seleccionase unha vacante para asistente persoal para realizar as seguintes tarefas: aseo persoal, tarefas do fogar, condución e acompañamento. En horario flexible de luns a sábado. Data de incorporación o 7 de decembro para cubrir vacacións de 14 días. Titulación: atención sociosanitaria e experiencia con persoas con discapacidade. Requisitos: carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 21/11/2022
Seleccionase dúas vacantes para aplicar poliéster nunha empresa de refrixeración para o transporte. Xornada partida con horario de 9:00h a 13:00h e de 15:00h a 19:00h. Incorporación inmediata, duración do contrato de 3 meses con posibilidade de quedar na empresa de maneira indefinida. Imprescindible experiencia laboral previa en postos similares.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 21/11/2022
Seleccionase unha vacante de mecánico/a para unha empresa de refrixeración para o transporte. Xornada partida con horario de 9:00h a 13:00h e de 15:00h a 19:00h. Incorporación inmediata, duración do contrato de 3 meses con posibilidade de quedar na empresa de maneira indefinida. Imprescindible experiencia laboral previa en postos similares.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 21/11/2022
Seleccionase unha vacante de pintor chapista para unha empresa de refrixeración para o transporte. Xornada partida con horario de 9:00h a 13:00h e de 15:00h a 19:00h. Incorporación inmediata, duración do contrato de 3 meses con posibilidade de quedar na empresa de maneira indefinida. Imprescindible experiencia laboral previa en postos similares.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 21/11/2022
Seleccionase unha vacante de recambista para unha empresa de refrixeración para o transporte, para realizar as seguintes tarefas: organización, recepción de pezas, entrega de material para reparacións en taller e órdenes de traballo. Xornada partida con horario de 9:00h a 13:00h e de 15:00h a 19:00h. Incorporación inmediata, duración do contrato de 3 meses con posibilidade de quedar na empresa de maneira indefinida. Imprescindible experiencia laboral previa en postos similares.