Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 24/01/2023
Solicítase auxiliar de axuda a domicilio para cubrir vacacións para realizar tarefas de carácter persoal : aseo encamados e mobilizacións e tamén de carácter doméstico. Requisitos: Certificado profesional en Atención sociosanitario/a -Institucións, experiencia ,carné de conducir e vehículo propio. Duración contrato 9 meses. Incorporación 15 febreiro do 2023.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/03/2023
Solicítase montador/a de neumáticos para taller mecánico. Horario de 9:00-13:30 h e 15:00-18:30 h. Sen requisitos formativos. Valórase experiencia previa no montaxe de neumáticos. Salario 1180 euros.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal (3 meses) 23/03/2023
Solicítase montador/a de bandas transportadoras para taller mecánico. Prefentemente persoas de entre 25 e 40 anos. Non se require experiencia previa, simplemente ganas de aprender e dinamismo. Xornada a turnos. Salario 1200 euros.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 23/03/2023
Solicítase un administrativo/a para facturación ,recepción control de albarás ,atención a clientes e provedores ,control bancario atención telefónica ,etc. Xornada continua .Contrato indefinido. Requisitos: grao superior en administrativo ,carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 22/03/2023
Solicítase un operario/a de limpeza para realizar limpeza de oficinas no polígono da Granxa en Porriño para dous días á semana Martes e Venres de 15:00-17:00: 4 horas semanais. Requisitos: carné de conducir ,vehículo propio e experiencia en limpeza de centros ,oficinas naves industriasi,etc.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 17/03/2023
Solicítase unha administrativa para unha empresa situada no Porriño. As funcións a desempeñar son tarefas de arquivo, xestión documental, apoio ao departamento de contabilidade, atención telefónica e ao público, asistencia administrativa en proxectos e/ou subvencións e apoio en redes sociais. Data de incorporación inmediata. Contrato indefinido. Xornada laboral partida. Horario de inverno: 8:30 a 14:30 e de 15:30 a 17:30. Horario de verán: 8:30 a 15:30. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: posuír ciclo superior de administración; dominar paquete Office e valorable posuír un dominio de inglés nivel B2.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Fijo-Discontinuo 06/03/2023
Solicítase un conserxe para apertura e peche de portas atención aos público avisos e pequenas reparacións. Contrato fixo descontinuo para cubrir baixas ,vacacións e necesidades de reforzo.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 03/03/2023
Solicítase repartidor para unha empresa situada no Porriño. As tarefas a desempeñar son reparto de mercadoría a clientes. Data de incorporación inmediata. Contrato indefinido a tempo completo. Xornada laboral partida de 8:30 a 13:30 e de 14:30 a 17:30. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: posuír os carnés CAP e ADR.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 03/03/2023
Solicítase un mozo/a de almacén para unha empresa situada no Porriño. As tarefas a desempeñar son preparación de pedidos mediante pistola – lector de código de barras. Data de incorporación inmediata. Contrato indefinido a tempo completo. Xornada laboral partida de 8:30 a 13:30 e de 14:30 a 17:30. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: posuír carné de carretilla elevadora.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 27/02/2023
Solicítase un empregado/a de limpeza para oficina e outros.Xornada partida. Requisitos: Carné B e vehículo propio
12