Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónase persoa para tarefas de instalación de toldos. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses con posibilidades de indefinido. Xornada partida de 9,00h a 13,00 e de 15:30h a 19:30h. Requisitos: titulación ESO. Experiencia dun ano en instalación de toldos ou rótulos e traballos en altura. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónase persoa para limpeza de edificios e locais (aseos, chan, mobiliario...). Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Incorporación inmediata. Xornada continua de 17.00h a 21.00h. Requisitos: experiencia na ocupación solicitada polo menos de 3 meses. Carné de conducir. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónase unha persoa para tarefas administrativas (facturación, recepción mercadoría, xestión documentación...) e tarefas de comercial (venda de vehículos e accesorios e tramitación das vendas, atención ao cliente...). Incorporación inmediata. Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de indefinido. Xornada partida de 9h a 13h e de 16h a 20h. Requisitos: FPII ou CS, ofimática, experiencia en ocupacións de cara ao público, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 10 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónanse peóns agrarios con experiencia en traballos no sector do campo. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Xornada partida de 8,30h a 13,30h e de 14,30h a 17,30h. Requisitos: experiencia na poda de vides, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónase persoa con experiencia en tornos CNC. Contrato por obra. Incorporación inmediata. Xornada a quendas de mañá de 7h a 15h e de tarde de 15h a 23h. Requisitos: experiencia como tornero-fresador de CNC, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salvaterra De Miño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 14/01/2020
Selecciónanse persoas para axuda na poda e atado de viñas. Incorporación inmediata. Contrato por obra e xornada partida de 8:30h a 13:30h e de 15:00h a 18:30h. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Non se precisa experiencia aínda que valorarase positivamente.
ADECCO T.T S.A O Porriño
Nº de postos: 50 | Tipo de contrato: Temporal 13/01/2020
Selecciónanse xestores/as telefónicos para venda de produtos enerxéticos en Unísono a través de Adecco para Iberdrola. Incorporación inmediata. Xornada continua de 15h a 21h e contratos temporais continuos. As persoas interesadas poden anotarse directamente na plataforma de ADECCO ou ben porse en contacto con Mónica no 986 481 210.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 10/01/2020
Selecciónase persoa para desenvolver tarefas de comercial e máis almacenaxe. Deberá visitar clientes, mostrar os produtos e subministralos. Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Xornada partida de 9h a 13h e de 15h a 20h. Requisitos: estudos básicos, coñecementos básicos de informática e carné de conducir. Tería que ter disponibilidade para viaxar e pernoitar fora do seu domicilio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 6 | Tipo de contrato: Temporal 08/01/2020
Selecciónase soldador/a homologado/a semiautomática. Contrato eventual por 6/8 meses. Horario a quendas de 7h a 15h, de 15h a 23h e 23h a 7h. Posibilidade de horas extras. Posto de traballo: Pontearas, Porriño, Mos ou Vigo. Requisitos: experiencia dun ano, homologación soldadura, carné e vehículo propio. Valorarase PRL carpintería metálica.
Condutor/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 27/12/2019
Selecciónase persoa para transporte de mercancías de automoción zona Citroën, Gándaras e Valadares. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 2 meses. Xornada continua de 6.00 a 18.00 e de 14.00 a 2.00, máis sábados alternos. Requisitos: Carnés C+E, CAP e máis carné B vehículo propio. Experiencia polo menos de 2 meses.