Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2021
Selecciónase un/ha auxiliar de axuda no fogar para realizar tarefas de carácter persoal, doméstico e psicosocial. Incorporación en xuño, contrato temporal con xornada partida, en horario de fin de semana. Requisitos: Certificado profesional especialidades sociosanitaria. Experiencia en coidado de persoas dependentes, preferiblemente auxiliar de axuda no fogar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 27/05/2021
Selecciónase un/ha oficial de primeira para realizar tarefas de albanelería en xeral, canteiría e pintura. Incorporación inmediata, contrato con xornada partida. Requisitos: experiencia laboral como oficial de primeira en albanelería. Carné de conducir e vehículo propoio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 26/05/2021
Selecciónase un/ha Auxiliar Administrativo/a para realizar tarefas de atención telefónica, seguemento de envíos, incidencias, etc. Incorporación inmediata. Contrato con posibilidades de incorporación á plantilla, con xornada partida. Horario de 09:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h. Requisitos: Experiencia en tarefas administrativas, ganas de traballar. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/05/2021
Selecciónase un/unha chófer camión para realizar tarefas de reparto de mercancías. Incorporación inmediata, contrato temporal con xornada partida. Requisitos: Carné tipo C e CAP en vigor, coñecementos de informática. Valorarase carné de carretillero, PRL e coñecementos en mecánica.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 23/05/2021
Selecciónanse 4 repartidores/as en vehículo propio, moto ou coche, para realizar tarefas de reparto a domicilio e empresas de comida e outros artigos. Incorporación 26/05/21, contrato a media xornada e por horas o fin de semana, temporal a xornada partida por turnos. Requisitos: ESO, informática nivel básico. Preferiblemente experiencia laboral en reparto e que coñeza Porriño. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 30 | Tipo de contrato: Temporal 22/05/2021
Selecciónanse 30 candidatos/as para curso con compromiso de contratación de "Operario/a de matadeiro porcino" e "Operario/a de sala de despece porcino", inicio finais maio-xuño con duración de 2 meses. Contrato temporal, con xornada continua de mañá ou tarde. Requisitos: Búscanse persoas comprometidas, responsables e con ganas de traballar.
Of: 47/21 Logopeda Oferta activa
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/05/2021
Selecciónase un/unha logopeda para realizar tarefas de evaluación, diagnóstico e intervención en poboación infato- xuvenil, no ámbito de dificultades da aprendizaxe. Incorporación en xuño e contrato dun ano con xornada parcial de 13:30 a 20:30. Requisitos: Titulación de diplomatura ou grao; capacidade de traballo en equipo no ámbito de neuropsicoloxía, psicoloxía, logopedia e terapia ocupacional.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/05/2021
Selecciónase un/unha axudante/a de taller para realizar tarefas propias do posto. Incorporación inmediata e contrato temporal con xornada partida. Requisitos: Estar inscrito no Sistema de Garantía Xuvenil, carné de conducir e vehículo propio. Valóranse coñecementos en carpintería ou electricidade.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 15/05/2021
Selecciónanse dous/dúas operarios/as para fábrica de transformación de granito para a realización de tarefas de manexo de máquinas cortadoras de granito, de fío, carretilla elevadora, grúa pórtico e ponte grúa. Incorporación inmediata e contrato temporal de 6 meses con xornada a determinar pola empresa. Requisitos: Experiencia laboral en fábricas de granito e manexo de carretillas elevadoras, grúa pórtico e ponte grúa.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 08/05/2021
Selecciónanse dous/dúas oficiais de primeira fontaneiro/a para realizar tarefas de reparacións no fogar: pb, multicapa, cobre e baixantes comunitarias. Incorporación en maio e contrato indefinido con xornada continua de 9:00h a 18:30h. Requisitos: Estudos primarios, experiencia de 5 anos en posto similar, carné de conducir e vehículo propio. Valóranse coñecementos en albanelería.
12