Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/09/2020
Solicítase un/ha Auxiliar de Axuda a domicilio para as fins de semana e festivos para usuarios do Concello do Porriño, con opción a completar xornada pola semana. Incorporación o 25/09/20, contrato tempo parcial para cobertura IT con posibilidade de incorporación á plantilla, con xornada partida. Requisitos: Atención Sociosanitaria especialidade en Axuda a domicilio. Preferiblemente con experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 21/09/2020
Selecciónase un/ha operario/a para realizar mecanizado de pezas e demáis procesos de elaboración e preparación de mercancías. Incorporación inmediata. Contrato temporal con xornada continua, horario 07:00h a 15:00h. Requisitos: ESO, informática nivel usuario, persoa responsable e interesada en traballar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha caldereiro/a para fabricación de estructuras metálicas. Requisitos: experiencia laboral mímima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha torneiro/a-fresador/a para fabricación de pezas. Requisitos: experiencia laboral mínima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/09/2020
Selecciónase un Project Manager para xestión de obras en granito con autocad, RRSS e apoio ao departamento comercial. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Requisitos: Grao superior Deseño industrial-Enxeñería (Delineación). Inglés B1-B2, Francés Valorable. AUTOCAD intermedio, CAM básico e RRSS. Experiencia laboral de 1-2 anos como progect manager. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 14/09/2020
Selecciónase un Docente para impartir clases de inglés e ciencias. Incorporación inmediata. Contrato de traballo a xornada continua en horario de 16:00h a 20:00h. Requisitos: Licenciatura, Diplomatura ou Grao. Nivel alto de Inglés. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 29/08/2020
Selecciónase Oficial de xardinería para realizar operacións técnicas en cultivos, viveiros ou xardíns, cun grupo de persoas con discapacidade intectual a cargo. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 3 meses máis prórroga, con xornada continua de 08:00h a 16:00h. Requisitos: 24 meses experiencia na ocupación ou relacionada. Carné profesional fitosanitarios e PRL (50 horas). Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO MonÇao (Portugal)
Tipo de contrato: Temporal 21/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de mantemento para realizar tarefas de apoio ao departamento de mantemento. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra con alta en Portugal, xornada a turnos. Reguisitos: ESO con experiencia laboral en mantemento, coñecementos en electricidade, electromecánica e soldadura. Carné de conducir e vehículo propio. Formación en PRL.
PORREMPREGO MonÇao (Portugal)
Tipo de contrato: Temporal 21/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de producción para realizar tarefas de lixado, pulido,etc. de pezas de madeira. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra con alta en Portugal, xornada a turnos. Requisitos: ESO con experiencia laboral en producción preferiblemente no sector carpintería. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en PRL.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Tipo de contrato: Temporal 20/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de producción para tarefas de lixado, pulido, etc, de pezas de madeira. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra, xornada a turnos. Requisitos: ESO con experiencia laboral en producción preferiblemente no sector de carpintería. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en PRL.