Ofertas de emprego

PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 18/11/2019
Selecciónase operario/a de produción para realizar tarefas de lixado e máis produción. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra ou servizo. Xornada a quendas de 6h a 14h e de 14h a 22h. Requisitos: Titulación mínima EXG/ESO, experiencia laboral preferiblemente en lixado/produción, carné de conducir e vehículo propio. Destreza manual e visual, orde, organización e limpeza do posto de traballo.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/11/2019
Selecciónase deseñador/a industrial que se encargará de elaborar a documentación técnica para proxectos de taller mecanizado. Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada continua. Requisitos: CSFP Fabricación mecánica. Experiencia laboral mínimo dun ano. Carné de conducir e vehículo propio. Dominio de SolidWorks.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 12/11/2019
Selecciónase persoa polivalente para sector náutico e naval. Tarefas: laminar, pintar, carpintería... Incorporación inmediata. Contrato por obra o servizo de 3 meses prorrogables. Requisitos: curso de prevención de riscos laborais básico. Carné de conducir e vehículo propio.
Administrativo/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/11/2019
Selecciónase administrativo/a para tarefas de almacén (facer pedidos, gardar material, recepcionar...), telefonista-recepcionista e administración (albaráns, facturación...). Incorporación inmediata. Contrato de media xornada. Requisitos: Experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente coñecementos de inglés.
Auxiliar de xeriatría Oferta activa
PORREMPREGO Redondela
Nº de postos: 1 11/11/2019
Selecciónase auxiliar de xeriatría para realizar tarefas de apoio propias do cargo. Contrato temporal. Xornada a quendas rotativas de maná e tardes. Requisitos: titulación de auxiliar de clínica ou coidador de persoas dependentes. Carné e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 08/11/2019
Selecciónase caldeireiro/a, carpinteiro/a metálico e/ou soldador para realización de carpintaría metálica e soldadura TIG-MIG. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 2 meses prorrogable e con posibilidade de indefinido. Xornada partida de 8h a 13h e 15h a 18h. Requisitos: titulación adecuada e experiencia laboral.
Operario/a de limpeza Oferta activa
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 07/11/2019
Selecciónase Operario/a para limpeza de oficinas e edificios en Vigo. Incorporación en decembro. Contrato por obra e servizo e xornada parcial. Non se precisa experiencia.
Contable Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/11/2019
Selecciónase persoa para levar a contabilidade (introdución de asentos, preparación contas anuais, informes...) que teña coñecementos de fiscalidade xa que terá que confeccionar as declaracións tributarias periódicas. Incorporación inmediata. Contrato temporal con posibilidades de indefinido. Xornada partida. Horario de 8,15h a 13h e de 15h a 18,30. Requisitos: titulación universitaria (Empresariais ou ADE), experiencia de 5 anos en posto similiar, usuario do paquete Office (avanzado de Excel) e habituado/a a traballar en entornos ERP. Carné e vehículo propio.
Xerocultor/a Oferta activa
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 05/11/2019
Selecciónase xerocultor/a para desempeñar as seguintes tarefas: aseo, cambios posturais, administración de alimentos e coidado do entorno. Data de incorporación: 15/11/19. Xornada a quendas semanais de luns a domingo cos descansos establecidos por lei. Contrato temporal completo/parcial de máximo 9 meses . Requisitos: titulación acorde, carné de conducir e vehículo propio.
Albanel Oferta activa
PORREMPREGO PORRIÑO
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 31/10/2019
Selecciónanse 2 albaneles (oficiais e peóns) para tarefas propias do posto. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses. Xornada partida. Horario de 8h a 13h e de 15h a 18h. Requisitos: Experiencia laboral e cursos de prevención básicos. Carné de conducir.