Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 22/11/2021
Selecciónase un/ha operario/a para realizar tarefas de limpeza en xeral. Incorporación inmediata. Contrato temporal a xornada partida. Requisitos: carné de conducir tipo B.
Of. 130/21 Camareiro/a Oferta activa
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 20/11/2021
Selecciónase un/ha persoa para realizar tarefas de servizo de barra e facer bocadillos, etc. Incoporación o 15/12/21. Contrato temporal a turnos de 07:00 horas a 15:00 horas e de 15:00 horas a 23:00 horas. Requisitos: ESO, experiencia laboral en posto similar. Carné de manipulador de alimentos.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/11/2021
Selecciónase un/ha operario/a para realizar tarefas de mantemento e reparación necesarias dentro da operativa. Contrato temporal con xornada a turnos. Requisitos: ESO, experiencia laboral dun ano en posto similar. Carné/Diploma de carretilla elevadora e transpaleta. Certificado de discapacidade. Carné de conducir tipo B.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 6 | Tipo de contrato: Temporal 18/11/2021
Selecciónanse seis persoas para realizar tarefas de operacións de carga e descarga en almacén. Conducción de carga diferentes volumes e alturas. Manexo de transpaleta eléctrica e manual. Contrato temporal con xornada a turnos. Requisitos: ESO, experiencia laboral dun ano en posto similar. Carné/Diploma de carretilla elevadora e transpaleta. Certificado de discapacidade. Carné de conducir tipo B.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 17/11/2021
Selecciónanse dúas persoas para realizar tarefas de control de procesos, supervisión de persoal a cargo, evaluación da formación, distribución e asignación de tarefas e apoio ás trarefas de producción. Contrato de traballo temporal con xornada a turnos. Requisitos: FP de grao superior, experiencia laboral dun ano en posto similar. Carné/Diploma de carretilla elevadora. Certificado de discapacidade. Carné de conducir tipo B.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 16/11/2021
Selecciónase un/ha persoa para realizar tarefas de recollida de pedidos en restaurante e entrega a domicilio. Incorporación o 22/11/21. Contrato indefinido a media xornada. Requisitos: Ganas de traballar e informática nivel usuario. Carné de conducir tipo B e vehículo propio.
PORREMPREGO Redondela
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 15/11/2021
/Selecciónase un/ha enfermeira/o para realizar as tarefas propias do persoal de enfermeira no sector da terceira idade. Incorporación o 29/11/21. Contrato para substitución vacacións con xornada continua de 10:00 horas a 14:00 horas. Requisitos: Grao/Diplomatura en Enfermeiría.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/11/2021
Selecciónase un/ha persoa para realizar operacións técnicas en cultivos, viveiros ou xardíns, cun grupo de persoas con discapacidade intelectual a cargo. Incorporación inmediata. Contrato de traballo temporal con xornada continua de 08:15 horas a 16:00 horas. Requisitos: Experiencia laboral de dous anos en posto similar. Preferiblemente con carné de productos fitosanitarios e PRL de 50 horas. Carné de conducir tipo B e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 11/11/2021
Selecciónanse dous/dúas axudantes para realizar tarefas de auxiliar á confección de terminais, atado, subida de puntas de cable, manexo de pulis, cabrestantes, subida a torre, etc. Incorporación o 17/11/21. Contrato temporal con xornada partida. Requisitos: Coñecementos en electricidade e montaxe, capacidade de aprendizaxe en atado e atención ao montador. Carné de conducir tipo B.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/11/2021
Selecciónase un/ha instalador/a de toldos. Incorporación inmediata. Contrato de traballo temporal con xornada partida de 09:00 horas a 13:00 horas e de 15:30 horas a 19:30 horas. Requisitos: Titulación ESO, experiencia profesional como instalador de toldos ou rótulos, traballar en altura e coñecementos de soldadura. Carné de conducir tipo B e vehículo propio.
123......7