Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Por obra 21/01/2021
Selecciónanse tres operarios/as de limpeza no sector agroalimentario para realizar tarefas de limpeza de maquinaria, cintras transportadoras e instalacións en industrias alimentarias. Incorporación inmediata. Contrato por obra con posibilidades de ampliación, con xornada continua en turno de noite. Requisitos: Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 20/01/2021
Selecciónase un/unha peón para realizar traballos varios de construcción e tarefas de albanelería en xeral. Incorporación no mes de febreiro, contrato por obra e servicio con posibilidades de ampliación e xornada partida de 08:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: Experiencia dun ano en posto similar e PRL da construcción (20h). Carné de conducir e vehículo propio.
Porremprego Vigo
Tipo de contrato: Por obra 15/01/2021
Selecciónanse teleoperadores/as para realizar chamadas a posibles clientes e tarefas de venda de productos do sector enerxía. Incorporación inmediata, contrato por obra. Xornada continua de 30 horas semanais, de lunes a venres en horario de 15:00h a 21:00h. Resquisitos: Graduado Escolar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/01/2021
Selecciónase un/unha administrativo/a para realizar tarefas de xestión: facturación, partes de traballo, albaráns; tarefas de contabilidade: xestión contable, tesourería e impostos. Incorporación o 08/02/21. Contrato temporal. Xornada partida de 08:00h a 14:00h e de 15:30h a 17:30h. Requisitos: FP II Xestión Administrativa. Informática nivel usuario. Experiencia laboral dun ano en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 30/12/2020
Selecciónanse 2 Auxiliares de xeriatría para realizar tarefas de aseo, administración de comida, cambios posturais, cambios de pañal e coidado do entorno dos usuarios. Incorporación o 15/01/21. Contrato temporal de 9 meses, con xornada por turnos. Requisitos: FP Auxiliar Xeriatría, Auxiliar Enfermería, Técnico Socisanitario ou Certificado profesionalildade. Experiencia laboral como auxililar de xeriatría. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/12/2020
Selecciónase un/ha técnico/a para realizar tarefas de xestión de pedidos de clientes, materias primas, trato con transportistas e clientes. Incorporación inmediata. Contrato temporal de susbtitución con xornada continua. Requisitos: FP II, nivel de inglés e/ou francés alto. Coñecementos de informática. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 131/20 Team leader Oferta activa
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 18/12/2020
Selecciónase unha persoa para realizar tarefas de supervisión dos traballos en producción, apoio nos procesos de loxística e planificación, xestión de equipos, etc. Incorporación inmediata. Contrato de traballo temporal con xornada continua. Requisitos: FP II. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/12/2020
Selecciónase un/ha técnico/a para realizar tarefas de planificación e execución de traballos de xardinería, aboar e aplicar tratamentos fitosanitarios, plantación , rego, mantemento e recolección, uso de maquinaria, etc. Incorporación o 29/12/20, contrato de cooperación por 12 meses, con xornada continua polo 75%. Requisitos: Ciclo medio en xardinería e floristería. Carné de fitosanitarios e PRL. Coñecementos de agricultura ecolóxica. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 13/12/2020
Selecciónase un/ha técnico/a de lavandería para realizar tarefas de clasificación de roupa segundo tipo e cliente, carga e descarga, procesado de roupa e mantemento de limpeza de maquinaria. Incorporación o 29/12/20. Contrato de cooperación por 12 meses, con xornada continua e polo 75%. Requisitos: ESO. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/12/2020
Selecciónase un/ha monitor/a de costura para realizar tarefas de manexo de máquina de coser industrial, remalladora,etc. Incorporación o 29/12/20. Contrato de cooperación durante 12 meses, con media xornada continua. Requisitos: Ciclo medio en Confección e moda. Carné de conducir e vehículo propio.
123......6