Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/07/2020
Selecciónase comercial de mobles de cociña para realizar as seguintes funcións: elaboración de presupostos, venda, atención aos clientes, realización de pedidos, organización de montaxes, atención postventa...Incorporación inmediata. Contrato de 6 meses. Media xornada de 16:00h a 20:00h de luns a venres. Trabállase un sábado si e outro non coa compensación dun día libre correspondente. Existe tamén a posibilidade de realizar xornada completa unha vez efectuada a contratación. Requisitos: coñecementos de informática, coñecementos do sector, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase experiencia previa nun posto similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal+Indefinido 09/07/2020
Selecciónase comercial técnico para realizar tarefas de comercialización de carretillas elevadoras. Incorporación inmediata. Contrato temporal e máis indefinido. Xornada partida de 8:30h a 13:30h e de 15:30 a 18:30. Ordenador, coche e móbil da empresa. Requisitos: titulación técnica (CM ou CS, enxeñería técnica...), nivel paquete office medio/alto, carné de conducir, valorarase positivamente experiencia previa nun posto similar.
Of: 79/20 - Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 07/07/2020
Selecciónase soldador/a de estruturas inox, ferro e aluminio. Incorporación inmediata. Xornada partida de 8h a 13h e de 15h a 18h. Requisitos: Experiencia soldando e en particular en TIG. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/06/2020
Selecciónase operario/a de limpeza na quenda de noite para limpeza e desinfección de maquinaria e instlacións que require experiencia en limpeza industrial. Tamén manexo de máquinas específicas de limpeza (lavalouzas, fregagoiras, lanzadeiras de espumas...). Incorporación inmediata. Contratación temporal ata fin de pedidos. Xornada continua de 21:00h a 5:00h. Requisitos: experiencia en limpeza industrial, carné de conducir e vehículo propio e carné de manipulador de alimentos.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 30/06/2020
Selecciónase persoa para realizar tarefas de auxiliar de axuda no fogar. Diferentes horarios. Contrato temporal de 3 meses para cubrir vacacións con posibilidade de entrar en plantilla. Requisitos: estar en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou CM/CS ou experiencia demostrada con persoas dependentes, carné de conducir e vehículo propio,
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/06/2020
Selecciónase operario/a de limpeza para limpeza de edificios, organismos públicos, obras...para cubrir vacacións. Xornada de 7:00h a 11:00h de martes a sábado. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio.
Of: 74/20 - Comercial Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 23/06/2020
Selecciónase comercial para venda e asesoramento de seguros. Incorporación inmediata. Contrato mercantil. Horario flexible. Requisitos: bacharelato, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/06/2020
Selecciónase auxiliar administrativo/a para tarefas de control de albaráns, facturación e administración xeral. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 3 meses. Xornada parcial de 8:00h a 14:00h. Requisitos: titulación de FP ou CM relacionada coa administración, coñecementos de ofimática, experiencia laboral nun posto similar, carné de conducir e vehículo propio e residencia en Porriño ou nun radio de 15 km.
Of: 72/20 - Canteiro/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 12/06/2020
Selecciónase canteiro/a para elaboración e colocación de granito. Contrato temporal de xornada partida de 8:00h a 13:00h e de 15:00h a 19:00h. Requisitos: experiencia previa nun posto similar, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/06/2020
Selecciónase operario/a de mantemento para realizar o mantemento preventivo, seguimento do planning establecido, reparación de avarías e conservación da maquinaria. Contratación temporal de 3 a 6 meses. Xornada continua con horario de 9:00h a 18:00h. Requisitos: FP mecánica, experiencia dun ano no mesmo posto, coñecemento de Excel, carné de conducir e vehículo propio.
12