Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño

Renovación de tarxeta demandante de emprego

¿Que é?

É un servizo, público e gratuíto, promovido pola Concellaría de Emprego e a Oficina Municipal de Emprego, dirixido a tódolos demandantes de emprego.

Para obter tarxeta tes que estar dado de alta no servizo da oficina de emprego do Concello de Porriño.

A tarxeta de demandante de emprego ten unha validez de 90 días, e é preciso renovala antes de que caduque.


¿Como renovo a miña tarxeta?

Podes renovar a tarxeta naoficina de emprego do Concello de Porriño, ou podes renovala nesta mesma web directamente identificándote como usuario do servizo, co teu identificativo de tarxeta e o teu contrasinal.


Para renovar a túa tarxeta tes que identificarte como usuario do servizo