Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 08/05/2021
Selecciónanse dous/dúas oficiais de primeira fontaneiro/a para realizar tarefas de reparacións no fogar: pb, multicapa, cobre e baixantes comunitarias. Incorporación en maio e contrato indefinido con xornada continua de 9:00h a 18:30h. Requisitos: Estudos primarios, experiencia de 5 anos en posto similar, carné de conducir e vehículo propio. Valóranse coñecementos en albanelería.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 07/05/2021
Selecciónanse tres oficiais de primeira Pintor/a para realizar as tarefas de limpeza, adecuación de superficie e posterior pintado de paredes, prensas, pavimentos, marquesiñas, etc. Incorporación nos meses de maio-xunio e contrato temporal por obra dun ano, xornada continua e horario de 8.00h a 17.00h. Requisitos: Estudos primarios, experiencia laboral de 5 anos en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio. Valóranse coñecementos de albanelería e fontanería.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 06/05/2021
Selecciónanse dous/dúas monitores/as de automoción para realizar tarefas de xestión da producción, supervisión de persoal e resolución de reclamacións. Incorporación en maio e contrato temporal dun ano con xornada a quendas. Requisitos: ESO, carné de carretilla elevadora, carné de conducir e vehículo propio. Valorable experiencia en posto similar.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 05/05/2021
Selecciónanse dous/dúas responsables da unidade RU para realizar as tarefas de distribución e asignación de tarefas, resolución de problemas, verificación e control de calidade, supervisión de produción, posta en marcha de plans de mellora. Incorporación no mes de maio. Contrato temporal dun ano e xornada completa a quendas. Requisitos: Titulación de enxeñeiro industrial, carné profesional de carretillero/a, coñecementos de informática nivel medio, carné de conducir e vehículo propio. Valórase experiencia laboral dun ano no mesmo posto.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 04/05/2021
Selecciónanse cinco operarios/as para realizar tarefas de seguimento de traballos con códigos numéricos (carga e descarga), conducción de tren loxístico e manexo de pesos. Incorporación en maio e contrato temporal dun ano con xornada a quendas. Requisitos: carné de carretilla elevadora, carné de conducir e vehículo propio. Valorable experiencia en posto similar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/04/2021
Selecciónase un/unha formador/a para realizar funcións docentes e de titorización durante as prácticas de curso de limpeza, con dominio dos coñecementos e técnicas relacionadas coa limpeza e a súa maquinaria. Incorporación en maio, contrato temporal e xornada continua de 22,5 horas semanais. Requisitos: Título superior, coñecementos de informática e experiencia como formador/a. Carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum