Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 01/12/2022
Solicítase unha auxiliar administrativapara xestión de oficina comercial,trato con clientes e provedores.Xestión documental,traballos con excell e táboas dinámicas.Atención en mostrador.XORNADA PARTIDA OU MEDIA XORNADA DE TARDE.Requisitos: EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE,licenciatura,grao ou ciclo superior en administración de empresas,nivel alto de excell,ingés ,carné de conducir. Contrato indefinido e incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/01/2023
Solicítase auxiliar de axuda a domicilio en fins de semana,para tarefas de carácter persoal(aseo de persoas encamadas ,mobilizacións,...) e de carácter doméstico.Xornada partida 8:00-15:00 e 19:00-22:00.Duración contrato 3 meses. Requisitos: Certificado profesional en Atención sociosanitaria/Institucións, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 24/01/2023
Solicítase auxiliar de axuda a domicilio para cubrir vacacións para realizar tarefas de carácter persoal : aseo encamados e mobilizacións e tamén de carácter doméstico. Requisitos: Certificado profesional en Atención sociosanitario/a -Institucións, experiencia ,carné de conducir e vehículo propio. Duración contrato 9 meses. Incorporación 15 febreiro do 2023.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 20/01/2023
Solicítase un operario para arenado, chorreado e limpeza de metais para unha empresa de tratamentos de metais situada no Porriño. Valórase experiencia en recubrimentos electrolícitos (niquelado, cromado, cincado, anodizado...); formación en prevención de riscos laborais, carné de carretilla elevadora e ponte grúa. Data de incorporación finais de febreiro ou principios de marzo. Contrato eventual, duración mínima de 6 meses e salario segundo convenio. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: ter a E.S.O.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 16/01/2023
Solicítase unha xerocultora para unha residencia de maiores situada en Tomiño. As tarefas a desempeñar son coidados das persoas maiores, duchas, comidas, paseos, participación nas actividades tanto co fisioterapeuta como coa integradora social. Data de incorporación inmediata. Contrato indefinido a tempo completo. Xornada laboral rotativa (mañás, tardes e noites). Salario segundo convenio. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: posuír ciclo de auxiliar de enfermería ou certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria en institucións. Experiencia laboral previa valorable pero non imprescindible.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 13/01/2023
Solicítase un experto/a contable e fiscal para unha empresa situada en Vigo. As tarefas a desempeñar son declaracións da renda; confección de todo o proceso contable de empresas; revisión e cerre de estimacións contables; confección e preparación de impostos; declaracións fiscais trimestrais e anuais; asesoramento contable e fiscal; tarefas administrativas entre outras. Data de incorporación en febreiro, xornada partida e salario segundo convenio. Horario: 8:30-17:30 3 días, 8:30-14:00 y de 16:00-19:00 1día e venres de 8:30-14:00. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: ter coñecementos informáticos dos programas de Word, Excel e CAI e experiencia mínima de 2 anos nunha posición similar.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum