Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 29/07/2021
Selecciónase un/unha maquinista para realizar tarefas de carga e descarga de carretas, acuñado de bloques, control de lodos, seguimento de corte etc. Incorporación inmediata e contrato indefinido con xornada a turnos. Requisitos: Carné de ponte- grúa e carretilleiro.
Of: 74/21 Profesor/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 27/07/2021
Selecciónase un/unha profesor/a para impartir clases de reforzo de matemáticas, física e química. Incorporación inmediata e contrato indefinido. Requisitos: Formación superior en ciencias.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 26/07/2021
Selecciónanse un/unha repartidor/a para realizar tarefas de reparto de comida a domicilio en vehículo propio. Incorporación inmediata e contrato por temporal por horas. Requisitos: ESO, carné de conducir e vehículo propio, preferiblemente moto. Valórase experiencia en posto similar.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/07/2021
Selecciónase un/unha economista para departamento fiscal e contable para confeccionar impostos de sociedades, IRPF, IVA etc. Incorporación inmediata e contrato temporal con xornada partida. Requisitos: Estudos de licenciatura ou grao en rama económica e experiencia de dous anos en posto similar.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 22/07/2021
Selecciónanse un/unha chófer mecánico/a para realizar tarefas de asistencia en estrada con grúa e reparacións a vehículos. Incorporación inmediata e contrato temporal con horario a turnos. Requisitos: Experiencia en posto similar, carné de conducir C/C1 e CAP. Valóranse coñecementos en mecánica.
Of: 70/21 Mecánico/a Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/07/2021
Selecciónase un/unha mecánico/a para realizar tarefas de reparación de maquinaria agrícola, de xardinería e forestal (tanto electricidade como mecánica da maquinaria). Incorporación inmediata e contrato temporal de 6 meses con xornada partida. Requisitos: Formación en Electromecánica e carné de conducir. Valórase experiencia en posto similar.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum