Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO Marin
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 04/10/2021
Selecciónase 1 carretillero/a retractilero/a para realizar as tarefas de movementos de mercadorías na planta frigorífica. Incorporación inmediata. Contrato temporal dun ano en xornada continua de 8.00h a 16.00h. Requisitos: Estudos básicos, experiencia laboral no mesmo posto, coñecementos informáticos, carné profesional carretillero/a retráctil. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 04/10/2021
Selecciónase 1 docente de lingua e latín para realizar as tarefas de impartir clase ao alumnado de 1º bacherelato de lingua e latín. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 9 meses en xornada de tarde e horario de 16.00h a 19.00h. Requisitos: Grado en Filoloxía o afines.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 04/10/2021
Selecciónase 1 docente de Educación Primaria para realizar as tarefas de impartir clase ao alumnado de primaria. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 9 meses e xornada parcial de tarde en horario de 16.00h a 20.00h. Requisitos: Grao en Educación Primaria. Coñecementos de idiomas, inglés, francés.
PORREMPREGO Marin - O Porriño
Nº de postos: 6 | Tipo de contrato: Temporal 01/10/2021
Selecciónanse 6 mozos/as de operacións para realizar as tarefas de carga e descarga manual de pescado conxelado así como traballos de etiquetaxe. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra e servizo de 6 meses a xornada continua en horario de 8.00h a 16.00h. Requisitos: Estudos básicos. Valórase experiencia laboral no mesmo posto. Responsabilidade e boa actitude para traballar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 15/09/2021
Selecciónanse dous/duas operarios/as planta de áridos para realizar as tarefas de control do proceso produtivo de inicio ao fin da fabricación de árido. Incorporación inmediata. Contrato temporal e xornada partida. Requisitos: Estudos básicos. Valóranse coñecementos do posto de palista. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 98/21 Electricista Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 13/09/2021
Selecciónase un/unha electricista para realizar as tarefas de instalacions eléctricas de baixa e media tensión. Incorporación inmediata. Contrato indefinido a xornada continua de luns a vernes de 7.00h a 15.00h ou xornada partida de 9.30h a 13.30h e de 16.00.h a 20.00h. Requisitos: Titulación FP electricidade e experiencia laboral no mesmo posto. Carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum