Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do servizo de emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/09/2020
Solicítase un/ha Auxiliar de Axuda a domicilio para as fins de semana e festivos para usuarios do Concello do Porriño, con opción a completar xornada pola semana. Incorporación o 25/09/20, contrato tempo parcial para cobertura IT con posibilidade de incorporación á plantilla, con xornada partida. Requisitos: Atención Sociosanitaria especialidade en Axuda a domicilio. Preferiblemente con experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 21/09/2020
Selecciónase un/ha operario/a para realizar mecanizado de pezas e demáis procesos de elaboración e preparación de mercancías. Incorporación inmediata. Contrato temporal con xornada continua, horario 07:00h a 15:00h. Requisitos: ESO, informática nivel usuario, persoa responsable e interesada en traballar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha caldereiro/a para fabricación de estructuras metálicas. Requisitos: experiencia laboral mímima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha torneiro/a-fresador/a para fabricación de pezas. Requisitos: experiencia laboral mínima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/09/2020
Selecciónase un Project Manager para xestión de obras en granito con autocad, RRSS e apoio ao departamento comercial. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Requisitos: Grao superior Deseño industrial-Enxeñería (Delineación). Inglés B1-B2, Francés Valorable. AUTOCAD intermedio, CAM básico e RRSS. Experiencia laboral de 1-2 anos como progect manager. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 14/09/2020
Selecciónase un Docente para impartir clases de inglés e ciencias. Incorporación inmediata. Contrato de traballo a xornada continua en horario de 16:00h a 20:00h. Requisitos: Licenciatura, Diplomatura ou Grao. Nivel alto de Inglés. Carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum