Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Por obra 24/02/2021
Selecciónanse 3 ténicos/as electricistas instaladores/as de telecomunicacións para realizar tarefas de instalación de cableado estructurado, montaxe de racks e paneis. Contrato por obra con xornada partida. Requisitos: Carné de conducir, experiencia en posto similar e PRL específico electricidade.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/02/2021
Selecciónase un/unha operario/a de limpeza para realizar tarefas de limpeza de edificios e locais: solos, aseos, mobiliario etc. Incorporación en marzo con horario de tarde. Requisitos: Experiencia de 2-3 meses en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio. Certificado de discapacidade.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/01/2021
Selecciónase un/unha responsable de administración para realizar tarefas de xestión contable, presupostos anuais, tesourería, facturación, proveedores, subvencións, así como apoio a dirección. Incorporación inmediata e contrato temporal dun ano con posibilidades de renovación. Xornada continua de 09:00h a 17:30h. Requisitos: Diplomatura/licenciatura rama empresarial e experiencia dun ano en posto similar. Coñecementos de Office, A3Cont e Geslan. Estar en posición de certificado de discapacidade. Carné de conducir e vehículo propio.
Porremprego Vigo
Tipo de contrato: Por obra 15/01/2021
Selecciónanse teleoperadores/as para realizar chamadas a posibles clientes e tarefas de venda de productos do sector enerxía. Incorporación inmediata, contrato por obra. Xornada continua de 30 horas semanais, de lunes a venres en horario de 15:00h a 21:00h. Resquisitos: Graduado Escolar.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/12/2020
Selecciónase un/ha técnico/a para realizar tarefas de xestión de pedidos de clientes, materias primas, trato con transportistas e clientes. Incorporación inmediata. Contrato temporal de susbtitución con xornada continua. Requisitos: FP II, nivel de inglés e/ou francés alto. Coñecementos de informática. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 131/20 Team leader Oferta activa
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 18/12/2020
Selecciónase unha persoa para realizar tarefas de supervisión dos traballos en producción, apoio nos procesos de loxística e planificación, xestión de equipos, etc. Incorporación inmediata. Contrato de traballo temporal con xornada continua. Requisitos: FP II. Carné de conducir e vehículo propio

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum