Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do servizo de emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

Of: 67/20 - Albanel Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase albanel para realizar tarefas propias do posto (levantar ladrillo, dar llanos, botar formigón..). Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada partida de 8:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: experiencia no posto, carné de conducir e vehículo propio e curso de prevención de riscos laborais da construción (60h).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase oficial de xardinería para realizar operacións de técnicas de cultivo, viveiros ou xardíns cun grupo de persoas a cargo. Incorporación en xuño. Contrato de 3 meses prorrogable. Xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: experiencia nun posto similar de dous anos, carné de conducir e vehículo propio, desexable estar en posesión do carné de fitosanitarios e desexable certificado de discapacidade física (non excluínte).
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 27/05/2020
Selecciónase torneiro/a para torno convencional para tornear pezas metálicas e de goma. Contrato temporal de 3 a 6 meses. Xornada continua de 6:00h a 14:00h. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente experiencia laboral previa e titulación adecuada.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 25/05/2020
Selecciónase operario/a de xardinería para realizar operacións auxiliares en cultivos agrícolas, en viveiros ou en xardíns seguindo as instruccións de superiores. Contrato temporal. Xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: experiencia de 12 a 24 meses nun posto similar, carné de conducir e certificado de discapacidade.
PORREMPREGO Nigran
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/05/2020
Selecciónase axudante de cociña para tarefas de limpeza de produto, empratado das tapas, limpeza...Contrato temporal de 3 meses. Xornada partida de 11:00h a 16:00h e de 21:00h a 00:00h. Requisitos: experiencia laboral en posto similar, carné de manipulador de alimentos e alérxenos, carné de conducir e vehículo propio. Existe a posibilidade de aloxamento.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 19/05/2020
Selecciónase xerocultor/a para realizar as tarefas propias do posto co colectivo de persoas maiores con dependencia para cubrir baixas e vacacións. Incorporación no mes de xuño. Diferentes xornadas. Requisitos: CS ou certificado de profesionalidade de Aux. enfermería/Atención sociosanitaria en institucións, carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum