Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO Marin
Nº de postos: 1 17/09/2021
Selecciónase un/unha carretillero/a de retráctil para realizar no porto de Marín as tarefas de movementos de mercadorías na planta frigorífica. Incorporación inmediata e contrato temporal dun ano. Xornada continua de 8.00h a 16.00h. Requisitos: experiencia laboral no mesmo posto, carné profesional de carretillas elevadoras frontal e retráctil. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 15/09/2021
Selecciónanse dous/duas operarios/as planta de áridos para realizar as tarefas de control do proceso produtivo de inicio ao fin da fabricación de árido. Incorporación inmediata. Contrato temporal e xornada partida. Requisitos: Estudos básicos. Valóranse coñecementos do posto de palista. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 98/21 Electricista Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 13/09/2021
Selecciónase un/unha electricista para realizar as tarefas de instalacions eléctricas de baixa e media tensión. Incorporación inmediata. Contrato indefinido a xornada continua de luns a vernes de 7.00h a 15.00h ou xornada partida de 9.30h a 13.30h e de 16.00.h a 20.00h. Requisitos: Titulación FP electricidade e experiencia laboral no mesmo posto. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 2 13/09/2021
Selecciónanse dous/duas peones de construción para realizar as tarefas de limpeza, servizo de obra, sinalización. Incorporación inmediata e contrato temporal a xornada partida en horario de 8.00h a 13.00h e de 15.00h a 18.00h. Requisitos: Boa actitude para traballar. Valórase experiencia laboral e formación en PRL. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 97/21 Albanel Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 10/09/2021
Selecciónase un/unha albanel para realizar as tarefas propias do posto, azulexar e alicatar. Incorporación inmediata. Contrato indefinido en xornada continua de 7.00h a 15.00h ou partida de 9.30h a 13.30h e 16.00h a 20.00h de luns a venres. Requisitos: Experiencia laboral mínima dun ano no mesmo posto. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/09/2021
Selecciónase un/unha administrativo/a para realizar as tarefas de xestión administrativa en xeral, contabilidade, facturación, compras, ventas. Incorporación inmediata e contato temporal de 6 meses en xornada partida/quendas. Requisitos: Titulación ciclo de xestión administrativa especialidade administración e finanzas o similar. Experiencia dun ano en posto similar, programa de xestión SAGE X3, Office e Inglés. Residencia en O Porriño ou arredores. Carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum