Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Por obra 21/01/2021
Selecciónanse tres operarios/as de limpeza no sector agroalimentario para realizar tarefas de limpeza de maquinaria, cintras transportadoras e instalacións en industrias alimentarias. Incorporación inmediata. Contrato por obra con posibilidades de ampliación, con xornada continua en turno de noite. Requisitos: Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 20/01/2021
Selecciónase un/unha peón para realizar traballos varios de construcción e tarefas de albanelería en xeral. Incorporación no mes de febreiro, contrato por obra e servicio con posibilidades de ampliación e xornada partida de 08:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: Experiencia dun ano en posto similar e PRL da construcción (20h). Carné de conducir e vehículo propio.
Porremprego Vigo
Tipo de contrato: Por obra 15/01/2021
Selecciónanse teleoperadores/as para realizar chamadas a posibles clientes e tarefas de venda de productos do sector enerxía. Incorporación inmediata, contrato por obra. Xornada continua de 30 horas semanais, de lunes a venres en horario de 15:00h a 21:00h. Resquisitos: Graduado Escolar.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/01/2021
Selecciónase un/unha administrativo/a para realizar tarefas de xestión: facturación, partes de traballo, albaráns; tarefas de contabilidade: xestión contable, tesourería e impostos. Incorporación o 08/02/21. Contrato temporal. Xornada partida de 08:00h a 14:00h e de 15:30h a 17:30h. Requisitos: FP II Xestión Administrativa. Informática nivel usuario. Experiencia laboral dun ano en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 30/12/2020
Selecciónanse 2 Auxiliares de xeriatría para realizar tarefas de aseo, administración de comida, cambios posturais, cambios de pañal e coidado do entorno dos usuarios. Incorporación o 15/01/21. Contrato temporal de 9 meses, con xornada por turnos. Requisitos: FP Auxiliar Xeriatría, Auxiliar Enfermería, Técnico Socisanitario ou Certificado profesionalildade. Experiencia laboral como auxililar de xeriatría. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/12/2020
Selecciónase un/ha técnico/a para realizar tarefas de xestión de pedidos de clientes, materias primas, trato con transportistas e clientes. Incorporación inmediata. Contrato temporal de susbtitución con xornada continua. Requisitos: FP II, nivel de inglés e/ou francés alto. Coñecementos de informática. Carné de conducir e vehículo propio.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum