¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


OBRADOIRO DE EMPREGO GARANTIA XUVENIL PORRIÑO XOVE - PROCESO SELECTIVO PERSOAL E ALUMNADO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, CATRO PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

-Bases reguladoras do proceso selectivo publicadas no BOPPO nº 45 de data 05-03-2019.


-Anuncio da convocatoria publicado no DOG nº 62 de data 29-03-2019.- Prazo para presentación de solicitudes do 30-03-2019 ata o día 22-04-2019, ámbolos dous incluídos.

-Lista provisinal de admitidos-as e excluidos-as ao proceso selectivo.

-Resolución que aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos, se fixa a data de constitución do tribunal e da realización do 1º exercicio.


-Publicación da Plantilla de Respostas Correctas do primeiro exercicio da oposición (test).- Prazo para presentación alegacións os  días 24, 25 e 26 de xuño 2019.

-Publicación anuncio resolución alegacións plantilla 1º exercicio.


-Publicación anuncio convocatoria para realización do segundo exercicio, obrigatorio e eliminatorio, de carácter práctico o vindeiro luns, día  22 de xullo de 2019, ás 11:30 horas, no Centro Neural, sito no edificio municipal Multiusos, Torneiros, O Porriño.

-Anuncio Resolución alegacións erros aritméticos na puntuación do 1º exercicio.   

-Anuncio cualificación 2º exercicio (práctico)  

-Anuncio apertura dos sobres cos códigos identificativos e datos persoais correspondentes ao 2º exercicio.  

-Anuncio de apertura de códigos do 2º exercicio e convocatorio do 3º exercicio (proba de galego).

-Anuncio cualificación final e proposta de nomeamento para cubrir catro prazas vacantes de auxiliar administrativo en réxime de interinidade.

PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO A UNHA PRAZA VACANTE DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL INTEGRADA NA OEP DO ANO 2016 E NA SÚA MODIFICACIÓN, POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS NO SISTEMA DE MOBILIDADE HORIZONTAL.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] SELECCIÓN DEFINITIVA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) DE 40 PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO DO PLAN CONCELLO 2019 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE TRES PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, INCLUÍDAS NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016 DO CONCELLO DO PORRIÑO.
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á PRAZA VACANTE DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL, INCLUÍDA NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016, POR PROMOCIÓN INTERNA.
+ Ler máis