Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE TRES PRAZAS VACANTES DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, INCLUÍDAS NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016 DO CONCELLO DO PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á PRAZA VACANTE DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL, INCLUÍDA NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016, POR PROMOCIÓN INTERNA.
+ Ler máis

OBRADOIRO DE EMPREGO PORRIÑO SOCIAL - PROCESO SELECTIVO PERSOAL E ALUMNOS/AS
+ Ler máis
 1- BASES DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO SOCIAL   

2- BAREMOS DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO SOCIAL 

3- BASES DO PROCESO SELECCION DOS ALUMNOS TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OE PORRIÑO SOCIAL 

4- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE DIRECTOR-A DO O.E. PORRIÑO SOCIAL

5- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE EXPERTO DOCENTE DO O.E. PORRIÑO SOCIAL  

6- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE ADMINISTRATIVO-A DO O.E. PORRIÑO SOCIAL 

7- LISTAXE PROVISIONAL PUNTUACIÓNS CV E PRAZO ALEGACIÓNS Ó PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

8- CORRECIÓN DE ERRO NA PUNTUACIÓN DE DIRECTORES O.E. PORRIÑO SOCIAL 

9- LISTAXE DEFINITIVA DAS PUNTUACIÓNS CV DO PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

10- CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PERSONAIS A CANDIDATOS EXPERTOS, PERSOAL DIRECTIVO E DE APOIO O.E. PORRIÑO SOCIAL O 20-09-18 

11- CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PERSONAIS A CANDIDATOS ALUMNOS O.E. PORRIÑO SOCIAL O 21-09-18 

12- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

13- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO DE ALUMNOS-AS O.E. PORRIÑO SOCIAL 

14- CONVOCATORIA DE CUESTIONARIO E ENTREVISTAS PERSOAIS A NOVOS CANDIDATOS ALUMNOS O.E. PORRIÑO SOCIAL O 28-09-18 

15- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS PROCESO SELECTIVO NOVOS ALUMNOS-AS O.E. PORRIÑO SOCIAL

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE PERSOAS PERCEPTORAS DO RISGA PARA O ANO 2018
+ Ler máis

Selección definitiva contratación laboral temporal (interese social) de persoas desempregadas ao abeiro do Plan Concello 2018-2019 da Deputación de Pontevedra
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DE UN FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EXCESO OU ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO SERVIZO DE TESOURERÍA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA A SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA POR BAIXA DE MATERNIDADE DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
+ Ler máis

SELECCIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) A TEMPO COMPLETO DE PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 DA CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QU REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS POR EXCESO OU ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO SERVICIO DE INTERVENCIÓN
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Proceso selectivo, polo sistema de oposición libre, para cubrir en réxime de interinidade unha praza vacante de auxiliar administrativo.
+ Ler máis
-Bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 246, de 27 de decembro de 2016.- (As solicitudes presentaranse durante o prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia).

Anuncio da convocatoria publicado no Diario Oficial de Galicia do día 02-02-2017.- (Prazo presentación solicitudes do 03-02-2017 ao 22-02-2017).

ANEXO II - SOLICITUDE
 
Declaracións de responsabilidade

Resolución inadmisión recurso reposición interposto por Eduardo Rejo Portela, contra as bases e convocatoria, en réxime de interinidade, dunha praza vacante de auxiliar administrativo.

Resolución do recurso de reposición interposto por Virgina de Miranda Vigo, contra as bases e convocatoria, en réxime de interinidade, dunha praza vacante de auxiliar administrativo.

Anuncio publicado no BOPPO do día 02-06-2017, de correción de erros nas Bases da convocatoria.

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, fixación da data de constitución do tribunal e da data de realización do 1º exercicio (test).
 
Resolución de APRAZAMENTO da celebración do 1º exercicio (test) PARA O DÍA 14-03-2017.

-Resultado do primeiro exercicio (test) e convocatoria do segundo exercicio

-Plantilla respostas primeiro exercicio (test)

-Anuncio da SUSPENSIÓN da realización do segundo exericio da oposición.

-Anuncio resolución alegacións formuladas ao primeiro exercicio da oposición (test)

-Anuncio da CONVOCATORIA para a realización do segundo exercicio da oposición
 
-Resultado do segundo exercicio, coñecemento galego e puntuación final

-Resultado do proceso selectivo e proposta do tribunal

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DUN OPERARIO CONDUTOR DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS DESTINADOS Á DEFENSA CONTRA INCENDIOS E PARA SUBMINISTRAR AUGA ÁS VIVENDAS UNIFAMILIARES AFECTADOS POLO LINDANO.
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN E NOMEAMENTO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE MULLERES (PIEM)
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN DE DOCENTES E ADMINISTRATIVO/A PARA OS CURSOS DO PLAN AFD PARA OS ANOS 2017 E 2018.
+ Ler máis