¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, CATRO PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

SELECCIÓN DEFINITIVA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) DE 40 PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO DO PLAN CONCELLO 2019 SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO A UNHA PRAZA VACANTE DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL INTEGRADA NA OEP DO ANO 2016 E NA SÚA MODIFICACIÓN, POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS NO SISTEMA DE MOBILIDADE HORIZONTAL.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE TRES PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, INCLUÍDAS NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016 DO CONCELLO DO PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á PRAZA VACANTE DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL, INCLUÍDA NA MODIFICACIÓN DA OEP DO ANO 2016, POR PROMOCIÓN INTERNA.
+ Ler máis

[Pechado] OBRADOIRO DE EMPREGO PORRIÑO SOCIAL - PROCESO SELECTIVO PERSOAL E ALUMNOS/AS
+ Ler máis
 1- BASES DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO SOCIAL   

2- BAREMOS DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO SOCIAL 

3- BASES DO PROCESO SELECCION DOS ALUMNOS TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OE PORRIÑO SOCIAL 

4- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE DIRECTOR-A DO O.E. PORRIÑO SOCIAL

5- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE EXPERTO DOCENTE DO O.E. PORRIÑO SOCIAL  

6- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE ADMINISTRATIVO-A DO O.E. PORRIÑO SOCIAL 

7- LISTAXE PROVISIONAL PUNTUACIÓNS CV E PRAZO ALEGACIÓNS Ó PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

8- CORRECIÓN DE ERRO NA PUNTUACIÓN DE DIRECTORES O.E. PORRIÑO SOCIAL 

9- LISTAXE DEFINITIVA DAS PUNTUACIÓNS CV DO PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

10- CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PERSONAIS A CANDIDATOS EXPERTOS, PERSOAL DIRECTIVO E DE APOIO O.E. PORRIÑO SOCIAL O 20-09-18 

11- CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PERSONAIS A CANDIDATOS ALUMNOS O.E. PORRIÑO SOCIAL O 21-09-18 

12- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE O.E. PORRIÑO SOCIAL 

13- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS TOTAIS DO PROCESO SELECTIVO DE ALUMNOS-AS O.E. PORRIÑO SOCIAL 

14- CONVOCATORIA DE CUESTIONARIO E ENTREVISTAS PERSOAIS A NOVOS CANDIDATOS ALUMNOS O.E. PORRIÑO SOCIAL O 28-09-18 

15- LISTADO PUNTUACIÓNS FINAIS PROCESO SELECTIVO NOVOS ALUMNOS-AS O.E. PORRIÑO SOCIAL

[Pechado] PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE PERSOAS PERCEPTORAS DO RISGA PARA O ANO 2018
+ Ler máis