Ofertas de emprego

PORREMPREGO Sportlaan (Holanda)
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 23/06/2021
Selecciónanse 20 electricistas oficiais de primeira e segunda para realizar as tarefas propias do posto en Holanda. Incorporación en xullo e contrato temporal con xornada de 7:00h a 13:00h e de 14:00h a 16:00h. Requisitos: Experiencia laboral de 3 anos no posto, carné de conducir e inglés B1 para os oficiais de 2ª.
PORREMPREGO Sportlaan (Holanda)
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 22/06/2021
Selecciónanse 20 fontaneiros/as oficiais de primeira e segunda para realizar tarefas de fontanería, climatización e gas en Holanda. Incorporación en xullo e contrato temporal con xornada de 7:00h a 13:00h e de 14:00 a 16:00. Requisitos: Experiencia laboral de 3 anos no posto, carné de conducir e inglés B1 para os oficiais de 2ª.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 6 | Tipo de contrato: Por obra 21/06/2021
Selecciónanse 6 mozos/as de operacións para realizar traballos de carga e descarga de peixe conxelado, etiquetado e clasificación. Incorporación inmediata e contrato temporal de 6 meses con xornada continua de 8:00h a 17:00h. Requisitos: Persoa responsable e con atitude para traballar, valórase experiencia en posto similar.
Of: 57/21 Chófer Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 17/06/2021
Selecciónase un/unha chófer para realizar tarefas de conductor/a de ruta. Contrato indefinido e xornada continua. Requisitos: experiencia en posto similar, carné C+E, CAP e Tarxeta Tacógrafo.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 07/05/2021
Selecciónanse tres oficiais de primeira Pintor/a para realizar as tarefas de limpeza, adecuación de superficie e posterior pintado de paredes, prensas, pavimentos, marquesiñas, etc. Incorporación nos meses de maio-xunio e contrato temporal por obra dun ano, xornada continua e horario de 8.00h a 17.00h. Requisitos: Estudos primarios, experiencia laboral de 5 anos en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio. Valóranse coñecementos de albanelería e fontanería.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 19/04/2021
Selecciónanse dous/dúas limpadores/as agroalimentarios/as para realizar tarefas de limpeza en centro agroalimentario da maquinaria e instalacións da planta. Incorporación inmediata e contrato temporal en xornada continua e horario de 23.00h a 04.00h de luns a venres (25h semanais) ou de 06.00h a 14.00h tres días (24h semanais). Requisitos: Experiencia en posto similar ou traballos de actividade física, residencia O Porriño ou arredores, carné de conducir e vehículo propio.