Ofertas de emprego

PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 28/12/2022
Solicítase condutor de camión con carné C para realizar repartición de paquetería industrial na provincia de Pontevedra. incorporación inmediata. Xornada partida. Contrato indefinido. Requisitos: Carné C,CAP e tarxeta tacógrafo en vigor e experiencia.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 26/12/2022
Solicítase un administrativo/a contable para rexistro de facturas recibidas, emitidas e toda a operativa contable. Xornada partida: 8:30-14:00-15:30-18:00 .Requisitos: formación e experiencia dous anos mínimo en contabilidade. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 26/12/2022
Urxente : Solicítase auxiliar administrativo/a na zona do Polígono A Granxa (Porriño) para albarás, facturación ,almacén e paquetería. Xornada partida. Requisitos : experiencia laboral.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 22/12/2022
Solicítase un carpinteiro/a almacenero/a para realizar carpintería naval e xestión de almacén. Xornada completa de 7:00-15:00 .Requisitos: Curso de PRL do naval, carné de conducir B, vehículo propio e dispoñibilidade para viaxar e horaria.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 20/12/2022
Solicítase condutor-repartidor para distribución e repartición de produtos conxelados en rolls desde Vigo. Contrato temporal.Xornada continua. Requisitos : CAP ,carné conducir C-C1
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/11/2022
Solicítase un limpador/a para cubrir baixas e vacacións para limpeza de oficinas e naves. Xornada continua. Requisitos :Experiencia ,carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Tipo de contrato: Temporal 03/11/2022
Selecciónanse peóns de descarga, operarios de planta e carretilleros. Contrato temporal de tres meses con horario continuo. Valórase experiencia laboral previa. Requisito carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 27/10/2022
Selecciónase administrativo/a para realizar tarefas de preparación de concursos públicos e control do portal de ventas. Incorporación inmediata. Xornada completa continua.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 27/10/2022
Selecciónase repartidor/a para realizar tarefas de reparto de mercadorías en furgoneta. Incorporación inmediata. Xornada completa.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 1 25/10/2022
Selecciónase xerocultora para cubrir vacacións nunha residencia de maiores para o ano 2023. Tarefas a realizar: aseo, comidas a usuarios que o necesiten e todo o relacionado cos seus ABVD. Contrato fixo descontinuo para comezar a partir do 1 de maio. Requisitos: titulación de auxiliar de enfermería ou certificado profesional sociosanitaria en institucións. Experiencia laboral non imprescindible.
12