Ofertas de emprego

PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 14/09/2020
Selecciónase un Docente para impartir clases de inglés e ciencias. Incorporación inmediata. Contrato de traballo a xornada continua en horario de 16:00h a 20:00h. Requisitos: Licenciatura, Diplomatura ou Grao. Nivel alto de Inglés. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 29/08/2020
Selecciónase Oficial de xardinería para realizar operacións técnicas en cultivos, viveiros ou xardíns, cun grupo de persoas con discapacidade intectual a cargo. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 3 meses máis prórroga, con xornada continua de 08:00h a 16:00h. Requisitos: 24 meses experiencia na ocupación ou relacionada. Carné profesional fitosanitarios e PRL (50 horas). Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO MonÇao (Portugal)
Tipo de contrato: Temporal 21/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de mantemento para realizar tarefas de apoio ao departamento de mantemento. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra con alta en Portugal, xornada a turnos. Reguisitos: ESO con experiencia laboral en mantemento, coñecementos en electricidade, electromecánica e soldadura. Carné de conducir e vehículo propio. Formación en PRL.
PORREMPREGO MonÇao (Portugal)
Tipo de contrato: Temporal 21/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de producción para realizar tarefas de lixado, pulido,etc. de pezas de madeira. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra con alta en Portugal, xornada a turnos. Requisitos: ESO con experiencia laboral en producción preferiblemente no sector carpintería. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en PRL.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Tipo de contrato: Temporal 20/08/2020
Selecciónanse varios/as operarios/as de producción para tarefas de lixado, pulido, etc, de pezas de madeira. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra, xornada a turnos. Requisitos: ESO con experiencia laboral en producción preferiblemente no sector de carpintería. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en PRL.
Of:96/20 - Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Tipo de contrato: Temporal 20/08/2020
Selecciónanse varios/as soldadores/as para realizar tarefas de soldadura MIG e TIG. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra, xornada a turnos. Requisitos: ESO con experiencia laboral en postos similares. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en PRL.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 19/08/2020
Selecciónase un operario/a de limpeza de edificios e locais (aseos, chans, mobiliario, ect.). Incorporación 27/08/20. Contrato temporal para substitución baixa laboral, xornada continua de 14:15h a 22:00h. Requisitos: Discapacidade física ou sensorial, con 2-3 meses de experiencia laboral, carné conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/08/2020
Selecciónase Terapeuta ocupacional para traballo multidisciplinar en equipo. Intervención en Dificultades da Aprendizaxe e Neurodesenvolvemento. Ámbito Infanto-xuvenil. Tarefa a realizar avaliación, diagnóstico, redacción de informes e intervención en diversas patoloxías relacionadas co desenvolvemento. Para incorporación o 15/09/20. Tipo de contrato por obra. Xornada laboral continua de 2 días con horario de tarde, 7 horas/semana. Requisitos: estar en posión da Diplomatura ou do Grado en Terapia Ocupacional, non é necesaria experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Ponteareas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/08/2020
Xestión comercial da carteira de clientes de seguros e xestión administrativa da mesma. Contrato temporal. Réxime xeral. Horario de 8:00 a 14:00. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/08/2020
Selecciónase operario/a de mantemento para realizar tarefas de reparación e mantemento de maquinaria industrial e instalacións. Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada continua de 9:00h a 17:00h. Requisitos: estar en posesión dun CS frigorista ou electromecánica ou enxeñería industrial/mecánica, experiencia previa nun posto similar, informática nivel de usuario, carné de manipulador de alimentos, carné de conducir e vehículo propio.