Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Prácticas 10/12/2020
Selecciónase un/ha electromecánico-a ou electricista para realizar tarefas de mantemento eléctrico e reparacións básicas. Incorporación o 07/01/21. Contrato en prácticas, con xoranda por turnos de 06:00h a 14:00h e de 14:00h a 22:00h. Requisitos: Ciclo superior en electricidade con coñecementos medios en informática. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 09/12/2020
Selecciónase un/ha operario/a para realizar tarefas de impresión, rebobinado, control de stock,etc. Incorporación en xaneiro 2021. Contrato indefinido, con xornada continua en horario de 07:00h a 15:00h. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 08/12/2020
Selecciónase un/ha albanel para realizar tarefas de preparación de soleira quitando niveis, extendido, regrado, fratasado e realización de xuntas de dilatación. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 3 meses, con xornada continua e horario flexible. Requisitos: Experiencia laboral de 5 anos como pulidor/a-fratasador/a formigón. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 07/12/2020
Selecciónanse varios/as teleoperadores/ras para realizar tarefas de captación e realización de chamadas a novos clientes; identificación das necesidades do cliente para cubrilas cos servizos dipoñibles, etc. Incorporación inmediata. Contrato por obra e servizo, con xornada continua en horario de 15:00h a 21:00h. Requisitos: ESO, dominio do castelán e informática a nivel usuario. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 04/12/2020
Selecciónanse tres maquinistas de serigrafía para tarefas de impresión en diferentes formatos para máquinas automáticas ou semiautomáquinas. Incorporación inmediata. Contrato temporal a xornada continua con turnos, de 06:00h a 14:00h e de 14:00h a 20:00h. Requisitos: FP en artes gráficas. Preferiblemente con experiencia. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 13/11/2020
Selecciónase un/ha axudante técnico/a para realizar tarefas de seguemento de productos para o corte e o procesado de granito en empresas e incorporación dos parámetros recopilados na base de datos. Incorporación o 01/01/21. Contrato indefinido con xornada partida. Requisitos: FP e coñecementos de paquete office. Disponibilidade para viaxar a nivel nacional. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Pontevedra
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Mercantil 05/11/2020
Selecciónanse dous/dúas asesores/as profesionais de seguros para realizar tarefas de comercialización e asesoramento de seguros. Incorporación e novembro, decembro e xaneiro. Contrato mercantil con xornada partida. Requisitos: Bachiller, con experiencia en posto de comercial en ventas, preferiblemente en seguros. Carné de conducir e vehículo propio
Of:117/20 Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 03/11/2020
Selecciónse dous/dúas soldadores/ras para tarefas soldadura TIG E MIG/MAG. Incorporación immediata. Contrato de traballo temporal de 3 meses, a turnos de 06:00h a 14:00h e de 14:00 a 22:00h. Requisitos: FP de soldadura, con experiencia demostrable en soldadura TIG e MIG/MAG. Valorarase aptitude, ser organizado e responsable, ganas de traballar e traballo en equipo. Vehículo propio e carné de conducir.
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 10 | Tipo de contrato: Por obra 02/11/2020
Selecciónanse dez xerocultores/as para realizar tarefas de xerocultor en residencias de anciáns COVID intervidas pola Xunta. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Requisitos: Auxiliar en Enfermería. Experiencia valorable. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Francia
Nº de postos: 10 | Tipo de contrato: Por obra 29/10/2020
Selecciónanse dez técnicos/as en electricidade para tarefas de instalación, montaxe e mantementos eléctrico industrial en Francia. Incorporación inmediata. Contrato por obra, con xornada partida de 8:30h a 13:50h e de 15:30h a 18:30h. Requisitos: Ciclo medio ou superior en Electricidade, PRL de 60 horas e específico de oficio. Carné de conducir e vehículo propio.
1234......6