Ofertas de emprego

Of: 46/20 - Fresador/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 03/03/2020
Selecciónase fresador/a de maquinaria para peza grande. Programación ao pé de máquina. Incorporación inmediata. Contrato dun ano tras superación do período de proba. Xornada a quendas de mañá e tarde. Requisitos: CS mecanizado, coñecementos de autocad, solidworks, martercan..., experiencia nun posto similar dun ano, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente o curso de ponte-grúa.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 02/03/2020
Selecciónase albanel oficial de 2ª para realizar tarefas de encofrado, colocación revestimento de interior e traballos similares. Incorporación inmediata. Xornada partida de 8:30h a 13:00h e de 15:00 a 18:30. Requisitos: experiencia como oficial de 2ª, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 28/02/2020
Selecciónanse persoas para limpeza e desinfección de maquinaria e instalacións formando parte do equipo de limpeza en horario nocturno. Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada continua de 21h a 5h. Requisitos: experiencia previa nun posto similar, carné de manipulador de alimentos, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 28/02/2020
Selecciónase xestor/a comercial para realizar tarefas propias do posto. Incorporación en abril. Contrato parcial de 4h. Horario de 9h a 14h. Contrato indefinido. Requisitos: titulación relacionada co comercio, experiencia previa nun posto similar, coñecementos do paquete office, carné de conducir e vehículo propio, boa presenza e don de xentes.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/02/2020
Selecciónase persoa para o departamento de calidade que deberá seguir as políticas e obxectivos da área de calidade e desenvolver o plan de xestión anual, mantemento e optimización do sistema de calidade ISSO, establecer e mellora de procesos e dinámicas relacionadas coa xestión da calidade, establecer e manter a mesma, asegurar a calidade dos procesos produtivos, xestión das auditorias, control documental, implantación da normativa... Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada partida de 9h a 14h e de 16h a 18h. Requisitos: Enxeñería química, inglés oral e escrito, coñecementos medio/alto de informática, experiencia imprescindible, carné de conducir e vehículo propio. Valoraranse coñecementos da madera.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 25/02/2020
Selecciónanse auxiliares de axuda a domicilio para realizar as tarefas propias da profesión. Contrato Temporal. Requisitos: certificado profesionalidade axuda a domicilio ou equivalente. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 21/02/2020
Selecciónanse carretilleiro/a de automoción para carga e descarga de camións, subministro a lineas e ubicación de mercadoría. Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada a quendas de mañá, tarde e noite. Requisitos: experiencia mínima dun ano no mesmo posto, carné de conducir e vehículo propio, carné de carretilla e experiencia recente en carretillas.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 19/02/2020
Selecciónase teleoperador/a para venta telefónica de produtos enerxéticos a través dunha ETT. Contrato temporal de 2 meses prorrogables. Xornada contínua de 16h a 21h. Requisitos: experiencia como comercial ou en vendas, coñecementos de informática nivel usuario, carné de conducir e vehículo propio, perfil comercial. As persoas interesadas poden inscribirse na plataforma de Randstad ou chamando ao teléfono 986 223 317 e preguntar por Sara.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase técnico/a de calidade junior para o Rosal. Deberá acadar os obxectivos de calidade e aplicar os procesos do estándar definidos, asegurar a adherencia aos sistemas de calidade implementados, xerar e seguimento dos KPI, xestión do proceso de revisión de pezas e produto e realizar auditorías internas. Contratación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Licenciado/a ou graduado/a en Enxeñería Industrial, inglés, ata 35 anos, non se precisa experiencia, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en calidade, capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase modelador/a Bim Junior para modelado e administración de produtos en BIM REVIT e implementación e prescrición en enxeñerías, arquitecturas. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en arquitectura, arquitectura técnica, enxeñería técnica, superior ou similar. Ata 35 anos. Inglés. Non se precisa experiencia. Deber se coñecedor do proceso construtivo e la metodoloxía BIM e usuario avanzado en Revit/Revit MEP. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase a capacidade de organización e traballo en equipo.