Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 10/06/2020
Selecciónase Responsable de produción para supervisión da produción, apoio aos procesos de loxística e planificación e xestión de equipos. Incorporación inmediata. Contrato de 6 meses. Xornada continua de 7.00h a 15.30h. Requisitos: experiencia nun posto similar de 2 anos, coñecementos de excel, carné de conducir e vehículo propio, coñecementos en xestión de almacéns e experiencia no sector da automoción.
Of: 67/20 - Albanel Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase albanel para realizar tarefas propias do posto (levantar ladrillo, dar llanos, botar formigón..). Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada partida de 8:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: experiencia no posto, carné de conducir e vehículo propio e curso de prevención de riscos laborais da construción (60h).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase oficial de xardinería para realizar operacións de técnicas de cultivo, viveiros ou xardíns cun grupo de persoas a cargo. Incorporación en xuño. Contrato de 3 meses prorrogable. Xornada continua de 8:00h a 16:00h. Requisitos: experiencia nun posto similar de dous anos, carné de conducir e vehículo propio, desexable estar en posesión do carné de fitosanitarios e desexable certificado de discapacidade física (non excluínte).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 20 14/05/2020
Selecciónase persoal para recollida de fruta en Zaragoza. Campaña de cereixa (maio-setembro) e mazá (outubro). Salario según convenio agropecuario (aprox. 6,90 euros brutos / hora) Contrato durante toda a campaña (finais de maio ata setembro). Horario a determinar. Dispoñibilidade de luns a sábado. Quendas continuas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 25/02/2020
Selecciónanse auxiliares de axuda a domicilio para realizar as tarefas propias da profesión. Contrato Temporal. Requisitos: certificado profesionalidade axuda a domicilio ou equivalente. Carné de conducir e vehículo propio.
12