Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 26/12/2019
Selecciónase carretilleiro/a de expedicións a través de ETT para substitucións de vacacións pero con posibilidad de estabilidade a partires de marzo. As tarefas a realizar serán recollida de palets a final de línea, ubicación no almacén, preparación de pedidos, picking e cárrega e descárrega de camións tanto a través de molle como lateral. Incorporación inmediata. Contrato temporal e xornada a quendas. Horario 6.30 a 14.30 e de 14.30 a 22.30. Requisitos: experiencia de 3 anos no mesmo posto, carné de carretilleiro/a, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/12/2019
Selecciónase maquinista de serigrafía para manexo de máquinas de serigrafía. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 3 meses. Xornada continua e a quendas de 7.00 a 15.30 e de 15.30 a 23.30. Requisitos: FP especialidade artes gráficas. Informática nivel usuario. Experiencia dun ano. Carné e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 4 | Tipo de contrato: Temporal 18/12/2019
Selecciónase persoa para fabricación, montaxe e soldadura de estruturas metálicas e cerraxería en ferro e inox. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Xornada partida de 8:00h a 14:00 e de 15:30h a 17:30. Salario segundo convenio. Requisitos: experiencia laboral de 2 anos. Carné e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño e Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 29/11/2019
Selecciónase operario/a para verificar a calidade das pezas a revisar. Contrato por obra ou servizo a través ETT. Incorporación inmediata. Xornada a quendas de luns a venres e de 6h a 14h e de 14h a 22h. Requisitos: carné de conducir e vehículo propio. Disponibilidade horaria e disponibilidade para traballar días soltos.
Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 22/11/2019
Selecciónase soldador/a de estruturas inox, ferro e aluminio. Incorporación inmediata. Xornada partida de 8h a 13h e de 15h a 18h. Contrato temporal con posibilidades de indefinido según valía. Requisitos: Experiencia soldando e en particular en TIG. Carné de conducir e vehículo propio.
Administrativo/a Oferta activa
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/11/2019
Selecciónase administrativo/a para tarefas de almacén (facer pedidos, gardar material, recepcionar...), telefonista-recepcionista e administración (albaráns, facturación...). Incorporación inmediata. Contrato de media xornada. Horario de 15h a 19h. Requisitos: Experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente coñecementos de inglés.
Auxiliar de xeriatría Oferta activa
PORREMPREGO Redondela
Nº de postos: 1 11/11/2019
Selecciónase auxiliar de xeriatría para realizar tarefas de apoio propias do cargo. Contrato temporal. Xornada a quendas rotativas de maná e tardes. Requisitos: titulación de auxiliar de clínica ou coidador de persoas dependentes. Carné e vehículo propio.
Operario/a de limpeza Oferta activa
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Temporal 07/11/2019
Selecciónase Operario/a para limpeza de oficinas e edificios en Vigo. Contrato por obra e servizo e xornada parcial. Non se precisa experiencia.
Contable Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/11/2019
Selecciónase persoa para levar a contabilidade (introdución de asentos, preparación contas anuais, informes...) que teña coñecementos de fiscalidade xa que terá que confeccionar as declaracións tributarias periódicas. Incorporación inmediata. Contrato temporal con posibilidades de indefinido. Xornada partida. Horario de 8,15h a 13h e de 15h a 18,30. Requisitos: titulación universitaria (Empresariais ou ADE), experiencia de 5 anos en posto similiar, usuario do paquete Office (avanzado de Excel) e habituado/a a traballar en entornos ERP. Carné e vehículo propio.
Xerocultor/a Oferta activa
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 05/11/2019
Selecciónase xerocultor/a para desempeñar as seguintes tarefas: aseo, cambios posturais, administración de alimentos e coidado do entorno. Xornada a quendas semanais de luns a domingo cos descansos establecidos por lei. Contrato temporal completo/parcial de máximo 9 meses . Requisitos: titulación acorde, carné de conducir e vehículo propio.