Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 3 | Tipo de contrato: Temporal 24/08/2021
Selecciónanse tres operarios/as de envasado e empaquetado para realizar as tarefas de manexo de maquinaria de envasado, empaquetado, estuchado de produtos alimentarios. Incorporación no mes de setembro. Contrato temporal dun ano e xornada continua a quendas de mañá e de tarde. Requisitos: ESO/bacherelato, carné profesional de manipulación de alimentos. Valórase a experiencia en postos de procesos produtivos. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 20/08/2021
Selecciónase un/unha auxiliar de axuda no fogar para realizar as tarefas de caracter persoal (aseos encamados, movilizaciones...), de caracter doméstico y psicosocial. Incorporación no mes de setembro. Contrato temporal de 3 meses a xornada partida en horario de luns a venres e/ou fins de semana. Valórase experiencia incluso por privado no cuidado de persoas dependentes. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 20/08/2021
Selecciónase un/unha responsable de elaboracións pastelero/a para realizar as tarefas de elaboración de masas e manexo da maquinaria para conformado e depositado das mesmas. Incorporación en setembro. Contrato de seis meses + seis meses e indefinido tras proba. Xornada partida en horario de 6.00h a 10.00h e de 11.00h a 17.00h. Requisitos: Titulación relacionada en pastelería ou panadería. Experiencia laboral no mesmo posto e carné manipulación de alimentos. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Ponteareas
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 18/08/2021
Selecciónase un/unha fisioterapeuta para realizar as tarefas propias do posto e tratamentos individuais de fisioterapia. Incorporación inmediata e contrato temporal de 6 meses en xornada partida de luns a venres en horario de 9.00h a 14.00h e luns e mércores de 16.00h a 19.00h. Requisitos: titulación en fisioterapia. Carné de conducir e vehículo propio.
Of: 84/21 Limpiador/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 15 | Tipo de contrato: En prácticas 17/08/2021
Selecciónanse 15 limpiadores/as para realizar curso de limpeza de edificios e locais con obtención do certificado de profesionalidade. Data de incorporación 13/09/21, contrato en prácticas, 2 anos. Quendas de mañá, tarde e noite. Requisitos: Carné de conducir e vehículo propio.
PORRIÑO ACCEDE Porriño
Nº de postos: 1 16/08/2021
Ábrese inscripción para curso de formación relacionado co sector da automoción. Posibilidade de prácticas en empresa a partir de setembro. Requisitos: informática nivel usuario, persoas dinámicas e con habilidades manuais. Dispoñibilidade horaria completa. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Redondela
Nº de postos: 1 14/08/2021
Selecciónase un/unha comercial para autoventa na realización das tarefas de vender as plantas que leva no furgón a florerías, xardinerías e viveiros por toda Galicia. Incorporación inmediata e contrato indefinido con horario comercial. Requisitos: valóranse coñecementos de xardinería. Disposición para durmir fóra de casa algún día. Carné de conducir B e vehículo propio.
PORREMPREGO Vilanova da Cerveira
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 13/08/2021
Selecciónanse vinte operarios/as de produción para realizar as tarefas de laminación, montaxe, reparacións, limpeza, revisar calidade, pintura e carpintería. Incorporación en setembro e contrato temporal dun ano mais un ano, con posibilidade de incorporación á empresa despois de 9 meses. Xornada a quendas en horario de 6.00h a 14.30h e 14.30h a 23.00h. Requisitos: ESO e coñecementos básicos de informática. Carné de conducir B e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 2 12/08/2021
Selecciónanse dous/duas pintores/as lacadores/as pistola aerográfica para realizar as tarefas propias do posto. Incorporación inmediata e contrato temporal por obra. Xornada a quendas. Requisitos: ESO, experiencia laboral no mesmo posto. Valóranse formación en PRL e coñecementos de informática. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas - Monçao
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 11/08/2021
Selecciónanse varios/as operarios/as de produción para realizar as tarefas relacionadas co proceso produtivo de lixado, pulido, control númeríco. Incorporación inmediata. Contrato temporal por obra e xornada laboral a quendas. Requisitos: ESO, experiencia no posto operario/a produción automoción. Valóranse coñecementos informáticos, formación PRL e experiencia no manexo de control numérico. Carné de conducir e vehículo propio.