Ofertas de emprego

PORREMPREGO Francia
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 28/10/2020
Selecciónase un/ha oficial de 1ª encofrador para realizar tarefas de encofrado en Francia. Incorporación inmediata. Contrato por obra, con xornada partida de 8:30h a 13:50h e de 15:30h a 18:30h. Requisitos: Especialidade encofrado con PRL 60 horas, valorarase coñecementos en francés. Experiencia de 5 anos en posto de encofrador. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 26/10/2020
Selecciónase un/ha operario/a de mantemento preventivo, seguemento do planing establecido, reparación de avarías e conservación de maquinaria. Incorporación semana 8/9 febreiro. Contrato temporal de 3 a 6 meses. Xornada continua. Requírese: FP Mecánica ou Electricidade, con coñecementos de Excel. Un ano de experiencia en mantemento. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/10/2020
Selecciónase un/ha encargado/a de xardinería para realizar tarefas de coordinación de equipos de traballo, deseño de proxectos de xardinería, orzamentos e mantemento de xardíns. Incorporación inmediata. Contrato temporal por un ano máis renovación, con xornada continua de 08:00h a 16:00h. Requisitos: Enxeñeiro/a agrónomo/a técnico/a en xardinería. Autocad e paquete office. Experiencia de 24 meses en posto similar. Carné Fitosanitarios. Discapacidade. Formación en PRL, traballos en altura e plataforma elevadora.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Fixo 09/10/2020
Selecciónase un/ha conductor/a de trayler para realizar ruta rexional. Incorporación o 26/10/20. Contrato fixo con xornada continua. Requisitos: CAP en vigor e carné CE. Experiencia en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 02/10/2020
Selecciónase un/ha axudante de almacén para axudar á persona responsable a realizar recados dentro ou fóra instalacións empresa e apoio a outros departamentos. Incorporación inmediata. Contrato temporal con xornada partida de mañá e tarde. Requisitos: informática nivel usuario. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/09/2020
Selecciónase un/ha auxiliar administrativo/a para realizar tarefas de apoio administrativo e contable en facturación, arquivo, xustificación de subvencións, etc. Incorporación inmediata. Contrato de interinidade, con xornada partida de 09:00h a 18:00h. Requisitos: FP II ou Ciclo superior en Administración. Contabilidade A3con e paquete office. Experiencia de 24 meses en posto similar. Discapacidade física ou sensorial. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Baiona
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 29/09/2020
Seleccionase un/ha albanel de 2ª ou 1ª para realizar tarefas propias da construcción. Incorporación inmediata. Contrato laboral por obra, con xornada partida de 9:00 a 13:00 h e de 15:00 a 17:00 h. Requisitos: Experiencia en contrucción como albanel. Carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/09/2020
Solicítase un/ha Auxiliar de Axuda a domicilio para as fins de semana e festivos para usuarios do Concello do Porriño, con opción a completar xornada pola semana. Incorporación o 25/09/20, contrato tempo parcial para cobertura IT con posibilidade de incorporación á plantilla, con xornada partida. Requisitos: Atención Sociosanitaria especialidade en Axuda a domicilio. Preferiblemente con experiencia laboral. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha caldereiro/a para fabricación de estructuras metálicas. Requisitos: experiencia laboral mímima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 1 16/09/2020
Selecciónase un/ha torneiro/a-fresador/a para fabricación de pezas. Requisitos: experiencia laboral mínima de 6 meses. Carné de conducir e vehículo propio.