Ofertas de emprego

PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 1 09/08/2021
Selecciónase un/unha operario/a de extrusión para realizar as tarefas de alimentar a máquina enchendo as tolvas, embalar o produto, preparación de materiais previo procesado, etc. Incorporación o 24/08/2021, contrato temporal indefinido e xornada a quendas. Requisitos: estudos primarios/ESO, coñecementos de informática, carné manexo de carretilla e carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 05/08/2021
Selecciónase un/ha adminstrativo/a para departamento de loxística e realizar a xestión das mercancías, asignación de rutas e seguimento desde o punto de partida ata destino. Incorporación inmediata, contrato indefinido, a xornada partida. Requisitos: Ciclo Medio de transporte e loxística, nivel medio-alto de informática, experiencia no posto de loxística. Carné de conducir B e vehículo propio.
Of: 74/21 Profesor/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 27/07/2021
Selecciónase un/unha profesor/a para impartir clases de reforzo de matemáticas, física e química. Incorporación inmediata e contrato indefinido. Requisitos: Formación superior en ciencias.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 26/07/2021
Selecciónanse un/unha repartidor/a para realizar tarefas de reparto de comida a domicilio en vehículo propio. Incorporación inmediata e contrato por temporal por horas. Requisitos: ESO, carné de conducir e vehículo propio, preferiblemente moto. Valórase experiencia en posto similar.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 23/07/2021
Selecciónase un/unha economista para departamento fiscal e contable para confeccionar impostos de sociedades, IRPF, IVA etc. Incorporación inmediata e contrato temporal con xornada partida. Requisitos: Estudos de licenciatura ou grao en rama económica e experiencia de dous anos en posto similar.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 22/07/2021
Selecciónanse un/unha chófer mecánico/a para realizar tarefas de asistencia en estrada con grúa e reparacións a vehículos. Incorporación inmediata e contrato temporal con horario a turnos. Requisitos: Experiencia en posto similar, carné de conducir C/C1 e CAP. Valóranse coñecementos en mecánica.
Of: 70/21 Mecánico/a Oferta activa
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 21/07/2021
Selecciónase un/unha mecánico/a para realizar tarefas de reparación de maquinaria agrícola, de xardinería e forestal (tanto electricidade como mecánica da maquinaria). Incorporación inmediata e contrato temporal de 6 meses con xornada partida. Requisitos: Formación en Electromecánica e carné de conducir. Valórase experiencia en posto similar.
PORREMPREGO Tui
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 16/07/2021
Selecciónanse un/unha soldador/a para facer tarefas de soldadura de escaleiras, barandas, portais, decantadores etc. Incorporación inmediata, contrato temporal con posibilidades de indefinido e xornada partida en horario de 8:00h a 13:30h e de 15:00h a 17:30h. Requisitos: Experiencia en posto de cerraxería e soldadura TIG.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 15 | Tipo de contrato: Temporal 08/07/2021
Selecciónanse 15 teleoperadores/as para teletraballar en televenda. Incorporación inmediata e contrato temporal con xornada parcial en horario de 15:00h a 21:00h. Requisitos: Dispoñer de ordenador propio con procesador Core i3; Core i5; Core i7; AMD Ryzen 3, 5 ou 7; ou AMD A10.
PORREMPREGO Sportlaan (Holanda)
Nº de postos: 20 | Tipo de contrato: Temporal 24/06/2021
Selecciónanse 20 electricistas navais para realizar as tarefas propias do posto en Holanda. Incorporación en xullo e contrato temporal con xornada de 7:00h a 13:00h e de 14:00h a 16:00h. Requisitos: Experiencia de 3 anos en electrónica naval, carné de conducir e inglés B1.