Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase enxeñeiro/a de procesos junior para implantar sistemas de mellor continua mediante Lean, 5S, Kaizen... implementar as métricas de control de proceso respecto da produción, custos e calidade, análise de layouts, identificación das áreas de mellora e proposta das mesmas, posta en marcha da nova maquinaria, xerar documentación técnica Standard Work, instruccións de traballo, especificacións técnicas, pautas de control de traballo... e verificar o cumprimento das instruccións de traballo. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en Enxeñería industrial, enxeñería técnica industrial ou similar, inglés, ata 35 anos, non se precisa experiencia, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase formación en Lean Manufacturing e Kaizen, capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase xestor/a comercial Back Office junior para análise e clasificación da cartera de clientes, captación de novos clientes e xestión dos actuais, tipificar información no CRM, análise da información da base de datos e actualización da mesma, segmentación e establecemento dos KPI críticos control clientes, xestión da documentación comercial. Incorporación inmediata. Contrato de12 meses. Xornada partida. Requisitos: GS en xestión comercial, Grao Marketing, ADE, empresariais ou similar. Ata 35 anos. Inglés intermedio falado e escrito. Sen experiencia previa. Valorarase capacidade de organización e traballo en equipo.
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/02/2020
Selecciónase controller financeiro junior para elaborar, facer seguimento e control do orzamento de gastos e inversións de proxectos, implantación da contabilidade analítica de custos, establecemento de ferramentas de control da actividade, optimización dos sistemas de información e participación en toda a nova implementación e organización do sistema de reporting e a súa posterior análise xunto coa dirección financeira ademáis de realizar o análise de rendibilidade e análise de decisións estratéxicas. Incorporación inmediata. Contrato de 12 meses. Xornada partida. Requisitos: Diplomatura, Licenciatura ou Grao en Empresariais, ADE ou similar. Inglés. Ata 35 anos. Sen experiencia. Carné de conducir e vehículo propio. Valorarase capacidade de organización e traballo en equipo e capacidade de análise.
PORREMPREGO Holanda
Nº de postos: 12 | Tipo de contrato: Temporal 30/01/2020
Selecciónanse oficiais de 1ª e de 2ª de fontanería para traballar en Holanda realizando tarefas de fontanería, climatización e gas en obras de nova construción. Contrato temporal de 4 meses prorrogrables. Incorporación en febreiro. Xornada partida de 7h a 13h e de 14h a 16h, experiencia laboral de 3 anos, carné de conducir, coñecementos de inglés o alemán para o oficial de 2ª. Ofrécese: aloxamento incluído luz e gas, vehículo para dúas persoas, roupa de traballo e ferramentas, 3 pasaxes de avión a España ao ano ida e volta (inclúe o primeiro).
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 23/01/2020
Selecciónanse axudante de fontanería e oficial fontaneiro/a para as tarefas propias do posto. Incorporación inmediata. Contrato temporal. Xornada partida. Requisitos: experiencia demostrable para o oficial, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Salceda de Caselas
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 22/01/2020
Selecciónase operario/a de mantemento para realizar o mantemento preventivo e correctivo das instalacións e máquinas, supervisar o funcionamento dos equipos de frío, cargar de materias primas, operar a torre de destilación. Incorporación a partires de marzo. Contrato temporal dun ano. Xornada a quendas de 6h a 14h, de 14h a 22h e de 22h a 6h. Requisitos: CM de mantemento/mecánica/electricidade/electrónica, experiencia de 3 anos, coñecementos de informática, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente estar en posesión do carné de carretilleiro/a.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 22/01/2020
Selecciónase deliniante topógrafo/a para manexo de instrumentos topógrafos (estación e GPS), traballos topográficos de campo (levantamentos, replanteos...) e delineación (elaboración de planos). Incorporación abril/maio. Contrato temporal de 6 meses de duración. Xornada parcial de 9h a 14h. Requisitos: titulación acorde co posto, coñecementos de autocad/microstation e similares, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 21/01/2020
Selecciónanse peón e oficial albanel. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Xornada continua de 8.30h a 16.30h. Requisitos: non se precisa experiencia no caso do peón e si no caso do oficial, carné de conducir e vehículo propio. Valorarase positivamente estar en disposición do carné C e de maquinaria de movemento de terras.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónase persoa para tarefas de instalación de toldos. Incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses con posibilidades de indefinido. Xornada partida de 9,00h a 13,00 e de 15:30h a 19:30h. Requisitos: titulación ESO. Experiencia dun ano en instalación de toldos ou rótulos e traballos en altura. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 10 | Tipo de contrato: Temporal 17/01/2020
Selecciónanse peóns agrarios con experiencia en traballos no sector do campo. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Xornada partida de 8,30h a 13,30h e de 14,30h a 17,30h. Requisitos: experiencia na poda de vides, carné de conducir e vehículo propio.