¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Plan Municipal de Emprego

Dende a Concellaría de Emprego acometemos un novo período de traballo polo fomento do emprego co propósito de lograr que veciños e veciñas do Porriño, desenvolvan a súa vida diaria nun marco de pleno emprego a través do exercizo dun posto de traballo de calidade adecuado a súa formación e intereses. O Plan de Emprego Municipal para o ano 2012 encadrase en tres grandes áreas de traballo, -como son o desenvolvemento local, a inserción laboral e a formación-, dirixidas a retornar a senda do crecemento, o emprego e a prosperidade da vila.

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

CREACIÓN DE EMPREGO

Acción 1 - Servizo de Asesoramento a Emprendedores do Porriño
Acción 2 - Capacitación para o Autoemprego e Difusión da Cultura Emprendedora
Acción 3 - Fomento do Cooperativismo
Acción 4 - Centro de Recursos SAEP

AXUDAS
Acción 1 - Axudas Municipais a Creación de Empresas
Acción 2 - Premio Antonio Palacios a Innovación
Acción 3 - Difusión das Axudas outorgadas por outros organismos

VIVEIRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

SERVIZO DE INFORMACIÓN PARA A CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

FINANCIACIÓN
Acción 1 - Microcréditos ao Autoemprego
Acción 2 - Financiación ao Desenvolvemento Empresarial
Acción 3 - Difusión de mecanismos de financiamento adoitados por outros organismos

DESENVOLVEMENTO RURAL
 
 
ÁREA DE EMPREGO

BOLSA DE EMPREGO

Acción 1 - Orientación persoalizada
Acción 2 - Búsqueda de Ofertas de Emprego
Acción 3 - Difusión de Ofertas de Emprego
Acción 4 - Selección de Persoal
Acción 5 - Tarxeta Porremprego
Acción 6 - Formación especifica para desempregados en Colaboración Social

PLAN INTEGRAL DE EMPREGO


PLAN EXPERIMENTAL DE EMPREGO PARA INMIGRANTES

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

BOLSA DE EMPRESAS

FEIRÓN DE EMPREGO E FORMACIÓN

PROGRAMA PORREMPRÉGATE

BONIFICACIÓNS A CONTRATACIÓN DE USUARIOS DA BOLSA DE EMPREGO

ÁREA DE FORMACIÓN

Acción 1 - Aula Concello
Acción 2 - Competencias Clave
Acción 3 - Accións Formativas para Desempregados (AFD)
Acción 4 - Accións Formativas Experimentais (FSE)
Acción 5 - Cursos Xuventude da Deputación de Pontevedra
Acción 6 - Obradoiro de Emprego "Val da Louriña III"
Acción 7 - Convenios de Colaboración
Acción 8 - Bolsas de Emprego
Acción 9 - Actividades de Formación Adultos (ESO)
Acción 10 - Rede CeMIT
Acción 11 - Accións Formativas para a obtención do Certificado de Lingua Galega (CELGA)
 
ESTADÍSTICAS
 
Cuadros informe 2008-2015
gizapyramid charms
gizapyramid shoes
offshore-environment charms
offshore-environment shoes
anglickykral charms
anglickykral shoes
anzsgm charms
anzsgm shoes
benthanhgcc charms
benthanhgcc shoes
betafence charms
betafence shoes
cbna charms
cbna shoes
dar-online charms
dar-online shoes
deco-domus charms
deco-domus shoes
digitalretouch charms
digitalretouch shoes
eclinicbd charms
eclinicbd shoes
eragroup charms
eragroup shoes
filikon charms
filikon shoes
ganganet charms
ganganet shoes
gilan charms
gilan shoes
globalinternet charms
globalinternet shoes
grading-split charms
grading-split shoes
gradnjapromet charms
gradnjapromet shoes
horadopovo charms
horadopovo shoes
huzz charms
huzz shoes
ibhi charms
ibhi shoes
iju charms
iju shoes
ilp charms
ilp shoes
katrineismann charms
katrineismann shoes
lalouisiannerecords charms
lalouisiannerecords shoes
luscher-color charms
luscher-color shoes
manoluckhotel charms
manoluckhotel shoes
micmacenvironmental charms
micmacenvironmental shoes
muzej-marton charms
muzej-marton shoes
nafta charms
nafta shoes
photoshopdiva charms
photoshopdiva shoes
photoshopmasking charms
photoshopmasking shoes
pro-ortodoxia charms
pro-ortodoxia shoes
prp charms
prp shoes
red-tercel charms
red-tercel shoes
samoa charms
samoa shoes
sangulin charms
sangulin shoes
skolskenovine charms
skolskenovine shoes
summerstage charms
summerstage shoes
tiskarstvo charms
tiskarstvo shoes
tumbit charms
tumbit shoes
val-morin charms
val-morin shoes