Ofertas de emprego

Of: 67/20 - Albanel Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 28/05/2020
Selecciónase albanel para realizar tarefas propias do posto (levantar ladrillo, dar llanos, botar formigón..). Incorporación inmediata. Contrato dun ano. Xornada partida de 8:00h a 13:00h e de 15:00h a 18:00h. Requisitos: experiencia no posto, carné de conducir e vehículo propio e curso de prevención de riscos laborais da construción (60h).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 20 14/05/2020
Selecciónase persoal para recollida de fruta en Zaragoza. Campaña de cereixa (maio-setembro) e mazá (outubro). Salario según convenio agropecuario (aprox. 6,90 euros brutos / hora) Contrato durante toda a campaña (finais de maio ata setembro). Horario a determinar. Dispoñibilidade de luns a sábado. Quendas continuas.
1......456