II Plan de Rescate a empresas pola Covid-19

 
  II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E DAS MICROEMPRESAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19
  Data de Publicación 
 
Axuda
 
 Data de Finalización 
18/02/2021
 TR500A - Persoas Traballadoras Autónomas                                                      
 
Ata o 18/03/2021
 
18/02/2021
 
Ata o 18/03/2021
 
23/02/2021  
TR500C - Hostalaría

Ata o 23/03/2021
23/02/2021  
TR500D - Outras Actividades Pechadas

Ata o 23/03/2021