Bolsa de Locais BaleirosQue é?

A Concellaría de Emprego e Formación pon a súa disposición unha Bolsa de Locais Baleiros coa que se pretente informar de todos os locais comerciais susceptibles de ser alugados por emprendedores e empresarios, dentro do termo municipal do Porriño. Con esta medida, adoitada o amparo do Plan Municipal de Emprego, pretendese fomentar a actividade comercial do Concello impulsando a economía da vila.
 

Destinatarios

1-. Propietarios de Locais: Todos aqueles que dispoñan de locais desocupados, susceptibles de ser alugados para o desenrolo dunha actividade empresarial, sempre que os menos se ubiquen no Concello do Porriño.
2-. Emprendedores ou Empresarios: Todos aqueles que busquen un local comercial en réxime de aluguer no Concello do Porriño, para por en marcha o seu proxecto ou que queiran dispor dun local para desenrrolar e/ou ampliar a súa actividade empresarial.
 

Máis información

Bases Reguladoras
Solicitude - Propietarios
Solicitude - Emprendedor/Empresario