Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño

Bolsa de Locais BaleirosQue é?

A Concellaría de Emprego e Formación pon a súa disposición unha Bolsa de Locais Baleiros coa que se pretente informar de todos os locais comerciais susceptibles de ser alugados por emprendedores e empresarios, dentro do termo municipal do Porriño. Con esta medida, adoitada o amparo do Plan Municipal de Emprego, pretendese fomentar a actividade comercial do Concello impulsando a economía da vila.
 

Destinatarios

1-. Propietarios de Locais: Todos aqueles que dispoñan de locais desocupados, susceptibles de ser alugados para o desenrolo dunha actividade empresarial, sempre que os menos se ubiquen no Concello do Porriño.
2-. Emprendedores ou Empresarios: Todos aqueles que busquen un local comercial en réxime de aluguer no Concello do Porriño, para por en marcha o seu proxecto ou que queiran dispor dun local para desenrrolar e/ou ampliar a súa actividade empresarial.
 

Máis información

Bases Reguladoras
Solicitude - Propietarios
Solicitude - Emprendedor/Empresario